Hälsningar av ungdomssektionen!

På sitt möte den 12 september behandlade SILMUs ungdomssektion tre FYRKKA-ansökningar från Askola, Mäntsälä och Mörskom. Våra unga beslöt att bevilja nästan 1000 € FYRKKA för olika spelredskap åt unga.

Efter en effektiv kaffestund och möte på Cafe N´Avetta hade vi äran att besöka Inka Heinonen, en ung företagare i Söderkulla som har fått FYRKKA-bidrag för att utveckla sitt företag.  Det fanns mycket att se i den härliga trädgården fastän sommarblommorna redan hade vissnat.

Kom med och påverka!

Ungdomssektionen är en del av SILMU rf:s verksamhet och dess uppgift är att befrämja ungdomars intressen på området. Om du är 14–29 år och bor på SILMU:s verksamhetsområde, vänligen kontakta verksamhetsledare Anette Vihanto, tel 041 442 6602 eller anette.vihanto@silmu.info.

Undomssektionens medlemmar Sini och Aino med Inka Heinonen.