Nu går det att ansöka om FYRKKA

Seuraava haku päättyy 31.1.2022. Rahoitusta voi hakea nuorten ideoimiin pieniin hankkeisiin joita nuoret itse toteuttavat. Hankkeita voidaan t

Följande FYRKKA ansökningstid tar slut 31.10 2021. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum.

Läs mera här >>
Läs mera om ungdoms-Leader verksamheten här >>