Leader-finansieringen 2021

Utvecklingsförening SILMU rf har bundit hela finansieringsramen för programperioden 2014-2020. Under s.k. övergångsperioden 2021-2022 beviljas projekt- och företagsstöd enligt strategins tyngdpunkter för programperioden 2014-2020. Läs mera >>

SILMU rf:s stryrelsen behandlar ansökningar följande gång på sitt möte 12.10
> materialet bör lämnas i Hyrrä -systemet senast 15.9 2021
Hakuinfo 10.6.2020 på finska
(YouTube) >>