Beredning av den nya programperioden 

Maa- ja metsätalousministeriPå Jord- och skogsbruksministeriets sida kan du
läsa mera >>