Välkommen till workshopen ”Smarta kustbyar” den 28 april 2022 i Pellinge

Vi ordnar ett evenemang under temat utveckling av ”Smarta kustbyar” och detta riktar sig till
aktörer inom fiskerinäringen, representanter för föreningar samt övriga företagare i området.
Evenemanget är en del av ett internationellt samarbetsprojekt mellan Sydkustens Fiskeleader och
en Fiskeleadergrupp från Lettland. Evenemanget är tvåspråkigt (finska-svenska). Den
internationella delen är på engelska.

Datum: Torsdagen den 28 april 2022
Tid: 16.30-20.00
Plats: Pellinge kursgård (Jiviksvägen 18 , 07370 Pellinge)
Anmälan senast: 14.4.2022
Anmäl dig med här!
Evenemanget arrangeras i samarbete mellan Sydkustens Fiskeleader, Leader Sepra och Östnylands
landsbygdsutvecklingsorganisation och Utvecklingsförening SILMU rf.