SILMU fyller 15-år! Under våra verksamhetsåren har vi finansierat projekt som ökat livskraft på området.

SILMU har under sina verksamhetsår finansierat flera olika projekt som syftar till att öka livskraften på området. Exempel på finansierade projekt:

Brandbilsgarage åt Wessö frivilliga brandkår (Borgå)

I projektet byggdes ett nytt 180 m2 stort brandbilsgarage på tomten som ägs av ungdomsföreningen. På branddepån finns det utrymme för släckningsbilen och manskapsbilen, för vård av utrustningen och skåp för personlig utrustning samt förvaringsutrymmen. Motiveringar: Sökande genomförde projektet smidigt medräknat förvaltningen. Vessö övriga föreningar och bygemenskaperna deltog i projektet.

Kostnader 255 617,80 €, varav stöd: 127 808,90 €

Wessö frivilliga brandkår.

Traditionscentrum Kuggom Kamratförbundet för Kuggomskolan rf (Lovisa)

Projektmålen var att skapa möjligheter och utveckla förutsättningar för enskilda personer, föreningar och sammanslutningar samt andra att mötas och ordna bl.a. traditions-, hantverks-, hälso-, välmående- och kulturrelaterad verksamhet. Motiveringar: Under projektet lyckades man att starta ny verksamhet i Kuggom och samtidigt erbjuda mångsidiga tjänster på området. Projektets sysselsättande effekten av verksamheten har kunnat konstateras vara rätt stor både direkt som indirekt

Kostnader 83 302,92 €, varav stöd: 58 312,04 €

Kamratförbundet för Kuggomskolan rf

Renovering av gårdsbutik Malmgårds Sädesmagasin ab (Lovisa)

Investeringsstöd: Ladugårdens ena vingen renoverades till försäljnings-, lager-, packnings samt behandlingsutrymmen. Det skaffades även nödvändig utrustning: hyllor, kassamaskin samt kylutrustning. Motiveringar: Företaget tillvärkar närä producerade varor och i butiken finns även övriga lokala producenters varor. Sysselsätter förutom företagaren även övrig personal.

Kostnader 104 677,13 €, varav stöd: 11 385 €

Malmgårds Sädesmagasin ab