SILMU rf beviljade finansiering till 16 ansökningar under våren

Utvecklingsförening SILMU rf mottog 23 ansökningar under vårens ansökningsperioder. På möten 22.3, 12.4 och 2.6 beslöt styrelsen finansiera 16 ansökningar, totalt 599 853 euro. Finansieringskvoten för år 2022 är sammanlagt 677 140 €, varav är oanvänt 77 287 €.

Till allmännyttiga investeringar, t.ex. remont av gemensamma utrymmen eller förbättrande av omgivningen, beviljades stöd åt tre sökanden. Till allmännyttiga utvecklingsprojekt beviljades finansiering åt fem sökanden, varav två var förhandsutredningsprojekt samt ett utvecklingsprojekt som samarbetsprojekt. Dessutom beslöt styrelsen på våren finansiera 16 åtgärder (små investeringar) i Temaprojekt 5.

Företagsstöd beviljades åt sju företag för maskiner och inventarier samt för produktutveckling. Föreningen har fått innovativa ansökningar från regionen. Det berättar oss, att även om vi lever i exceptionella tider och online-livet är en del av vår vardag, så har föreningar och företag en enorm vilja att hitta på något nytt och utvecklas. Vi ser fram emot genomförandet av framtida projekt och vad allt nytt det hämtar till vårt
verksamhetsområde.

SILMU rf:s stryrelsen behandlar ansökningar följande gång på sitt möte 4.10 och materialet bör lämnas i Hyrrä -systemet senast 31.8 2022. Det finns ännu kvar finansiering att sökas i år sammanlagt 77 287 euro. Läs mera på adressen silmu.info