SILMU rf:s höstmöte arrangerades i Mäntsälä

SILMU rf:s stadgeenliga höstmöte arrangerades i Mäntsälä 12.12. på Ankkuri.  Det blev en framgångsrik tillställning då föreningen valde nya styrelsemedlemmar och bekräftade verksamhetsplanen och budgeten för det kommande året. Juha Leinonen från Mäntsälä fungerade som mötesordförande, och kvällen var rik på betydelsefulla inslag.

Eero Kokko från Mäntsälä valdes till styrelsens ordförande för tredje gången i rad. Han fortsätter sitt ledarskap genom att bidra till SILMU rf:s utvecklingsarbete och stödja samfunden i området.

Vi tackar varmt Eeva Hava från Mörskom, Tanja Åkerfelt från Sibbo och Mia Aitokari från Lovisa, som avsluta sina sexåriga mandatperioder i styrelsen. Deras engagemang och bidrag till föreningen har varit ovärderliga.

Nya krafter tillkom i styrelsen genom att Mikaela Fabritius från Mörskom valdes till ordinarie styrelsemedlem och Carola Juselius från Sibbo, Niina Björkman-Nystén från Lovisa och Elina Hänninen från Mörskom valdes till suppleanter. De tillför nya perspektiv och energi till det regionala utvecklingsarbetet. Varmt välkomna!

Styrelsen fortsätter med medlemmar från olika delar av regionen: Jouko Pihlaja och Heikki Nyström från Askola, Tommi Hovén och Jonna Nygård från Lappträsk, Camilla Stjernvall från Lovisa, Juha-Matti Inkinen och Hemmo Siljander från Mäntsälä, Minna Järvenpää och Paula Laaksonen från Pukkila, Hanna Torvasti och Heikki Peisa från Borgnäs, Anna-Kaisa Jaakkonen och Anne Mattila från Borgå samt Jasmine Tall från Sibbo. Tillsammans utgör de en stark och mångsidig grupp som representerar föreningens verksamhetsområde på ett rättvist sätt.

Anette Vihanto, verksamhetsledare, kommenterade det kommande verksamhetsåret: ”Föreningens styrelse bör representera offentliga organ, gemenskaper och landsbygdsinvånare på ett rättvist sätt inom verksamhetsområdet. Vi har en fantastisk styrelse och är glada över att Leader-arbetet är starkt i området och väcker intresse bland föreningsaktiva.”

Under 2024 kommer SILMU rf att fokusera på att ge rådgivning till projektaktörer, utveckla idéer till projekt och genomföra egna nya projekt. Föreningen planerar också att stärka Leader-påverkansarbetet till förmån för sitt område genom informativa evenemang och erbjudanden om projektmöjligheter.

SILMU rf:s byasektionen och ungdomssektionen fortsätter sitt nära och värdefulla arbete till förmån för invånarna i området, stärkande gemenskapen och stödjande av områdets unga.