Allmän

Med nya strategin För livskraftiga idéer har ansökts om 4,2 milj. € för att utveckla området

Tanken med Utvecklingsförening SILMU rf:s nya strategin För livskraftiga idéer är att utveckla området med 4,2 milj. €. Finansieringen är ansökt från EU:s landsbygdsfonden. Behov och prioriteringar har framkommit under en förberedande process som har involverat regionens invånare samt aktörer. Under den kommande programperioden 2023–2027 kommer vi att fokusera på tre prioriteringar: företag och sysselsättning, …

Med nya strategin För livskraftiga idéer har ansökts om 4,2 milj. € för att utveckla området Läs mer »

SILMU rf beviljade finansiering till 16 ansökningar under våren

Utvecklingsförening SILMU rf mottog 23 ansökningar under vårens ansökningsperioder. På möten 22.3, 12.4 och 2.6 beslöt styrelsen finansiera 16 ansökningar, totalt 599 853 euro. Finansieringskvoten för år 2022 är sammanlagt 677 140 €, varav är oanvänt 77 287 €. Till allmännyttiga investeringar, t.ex. remont av gemensamma utrymmen eller förbättrande av omgivningen, beviljades stöd åt tre …

SILMU rf beviljade finansiering till 16 ansökningar under våren Läs mer »

Nyheter från SILMUs ungdomssektion!

Ungdomssektionen har i sitt möte 8.2. valt sin nya sammanställning. Alex Andersson från Borgå fortsätter som ordförande, Peppi-Emilia Hovén från Lappträsk och Jasmine Tall från Sibbo tar ansvaret att vara viceordföranden och Aino Myyrä samt Sini Aaltonen från Pukkila fortsätter som medlemmar i sektionen. På mötet beslöt sektionen att ge stöd åt 4 FYRKKA-ansökningar. Det …

Nyheter från SILMUs ungdomssektion! Läs mer »