SILMU rf:s höstmöte arrangerades i Pukkila

SILMU rf:s stadgeenliga höstmöte arrangerades i Pukkila 8.12 2022 på föreningshuset Toimela. På mötet valdes styrelsemedlemmar för dem som var i tur att avgå samt fastställdes verksamhetsplanen och budgeten för år 2023. Som mötets ordförande fungerade Tauno Pirhonen från Pukkila.

Till styrelseordförande omvaldes Eero Kokko från Mäntsälä. Av styrelsemedlemmarna var i tur att avgå de personer vilka representerat samfunden.

Som ordinarie medlem att representera samfunden valdes för åren 2023–2025 Tommi Hovén från Lappträsk och som suppleant Hemmo Siljander (ny medlem) från Mäntsälä, Minna Järvenpää från Pukkila och som suppleant Mikaela Fabritius (nya medlem) från Mörskom och Camilla Stjernvall från Lovisa och som suppleant Anne Mattila (nya medlem) från Borgå.  

Som ordinarie styrelsemedlem att representera landsbygdens enskilda invånare valdes för åren 2023–2024 Jasmine Tall från Sibbo och som suppleant Heikki Nyström från Askola.

Övriga medlemmar i styrelsen: Den offentliga sektorn representeras av Eeva Hava från Mörskom och som suppleant Tanja Åkerfelt från Sibbo, Juha-Matti Inkinen från Mäntsälä och som suppleant Jonna Nygård från Lappträsk samt Jouko Pihlaja från Askola och som suppleant Mia Aitokari från Lovisa. Landsbygdens enskilda invånare representeras av Anna-Kaisa Jaakkonen från Borgå och som suppleant Paula Laaksonen från Pukkila samt Hanna Torvasti från Borgnäs och som suppleant Heikki Peisa från Borgnäs. 

Den viktigaste åtgärden år 2023 är att starta den nya programperioden 2023–2027. Nya styrelsen kommer att arbeta med den nya strategin ”För livskraftiga idéer”. Beslutet av att bli vald som Leader-grupp för nästa programperiod kommer att komma i början av året 2023.

SILMU rf har ett bra status på området och föreningen har en stark och kunnande styrelse som fyller kravet av trepartsprincipen. Första gången i SILMU rf:s historia har det valts till styrelsen en representant från ungdomssektionen. Hoppeligen kan vi förstärka de ungas röst på vårt område. I styrelsen fortsätter också Eeva Hava som nyss har blivit vald till årets Mörskom-bo. Förutom ungdomsfrågor ligger främjandet av de åldrande befolkningens välmående henne varmt om hjärtat. Vi gratulerar Eeva!

Foto: Anna-Kaisa Jaakkonen (vänster), och den nyvalda ”Årets Mörskom-bo” Eeva Hava.