Pellinge är årets nyländska by 2023

Med öbornas egna ord: ”Att bli utsedd till årets nyländska by är en fin eloge för allt det arbete som görs och har gjorts på Pellinge. Som pellingebor har vi den fina möjligheten att vara aktiva och få förverkliga våra idéer och prova oss fram på vad som passar oss. Det finns en plats för alla och därför kommer mycket utveckling inifrån. Skärgården och avståndet till Borgå sätter och har alltid satt sin prägel på livet här. Pellinge är som en liten bäck, i ständig rörelse och där det blir stopp söker bäcken en ny fåra att rinna i och komma vidare men är ändå likväl samma bäck. Idag är Pellinge en kombination av traditionella näringar och moderna företag, gamla anor och nyskapade traditioner. En aktiv skärgårdsby som är bobar året om.”

Juryn beslöt också att ge ett hedersomnämnande. Det beviljades till Bredvik, en stadsdel i Esbo Enligt juryn underhålls och utvecklas Bredvik målmedvetet och hembygdens anda vårdas. Laajalahti ry har försökt vara delaktig i förändringarna och aktivt stödja alla invånare under de senaste 72 åren.

Urvalsjuryn var glad över att det fanns så många olika kandidater – skärgården, den mer urbana miljön och de traditionella byarna var representerade och juryn blev också imponerad av hur  alla gör ett enormt arbete, oavsett storlek och läge, för att hjälpa invånarna och ser till att området utvecklas.

Läs mer: https://www.itukylat.fi/sv/blog/pellinge-ar-arets-nylandska-by-2023-hedersomnamnande-till-bredvik/

Tilläggsinformation:
Pellinge: Pellinge Byaråd rf, Marie Kellgren, 040 518 1890, kellgren.marie@gmail.com, https://visitpellinge.fi/fi/ ja https://pellinki365.fi/