Pellinki on Uudenmaan vuoden kylä 2023

Saarelaisten omin sanoin: ”Valinta Uudenmaan vuoden kyläksi on suuri kunnianosoitus kaikelle Pellingissä tehdylle työlle. Pellingin asukkaina meillä on hieno mahdollisuus olla aktiivisia ja saamme toteuttaa ideoitamme ja kokeilemaan, mikä sopii meille. Jokaiselle löytyy paikka ja siksi paljon kehitystä tulee sisältäpäin. Saaristo ja sen etäisyys Porvoosta jättää ja on aina jättänyt jälkensä elämään täällä. Pellinki on kuin pieni puro, joka on jatkuvassa liikkeessä ja siinä missä tulee pysähdys, puro etsii uutta uurretta missä virrata eteenpäin, mutta silti samana virtana. Nykyään Pellinki on yhdistelmä perinteisiä elinkeinoja ja nykyaikaisia yrityksiä, muinaisia ja äskettäin luotuja perinteitä. Aktiivinen saaristokylä, joka on asuttava ympäri vuoden.”

Valintaraati päätti antaa myös kunniamaininnan. Se myönnettiin Laajalahdelle, espoolaiselle kaupunginosalle. Raatiin vetosi se, kuinka aluetta ylläpidetään ja kehitetään päämäärätietoisesti sekä vaalitaan kotiseutuhenkeä. Laajalahti ry on ollut muutoksissa mukana ja aktiivisesti kaikkien asukkaiden tukena viimeisten 72 vuoden ajan.

Kilpailun valintaraati iloitsi siitä, että ehdokkaita oli niin erilaisia – edustettuina olivat niin saaristo, urbaanimpi ympäristö kuin perinteiset kylätkin. Vaikutuksen teki se, kuinka niissä kaikissa koosta ja sijainnista riippumatta tehdään valtavan paljon asioita asukkaiden ja alueen pärjäämisen edistämiseksi.

Lue lisää: https://www.itukylat.fi/blog/pellinki-on-uudenmaan-vuoden-kyla-2023-kunniamaininta-laajalahdelle/ Lisätietoja:
Pellinki: Pellinge Byaråd rf, Marie Kellgren, 040 518 1890, kellgren.marie@gmail.com, https://visitpellinge.fi/fi/ ja https://pellinki365.fi/