Hälsningar från ungdomssektionen!

SILMUs ungdomssektionen träffades den 14.9. på SILMUs kontor i Borgå med god stämning! Tre Fyrkka-ansökningar behandlades. Fyrkka beviljades bland annat för att öka ungdomars samhällsengagemang i Airsoft-hobbyn, utveckla verksamheten för en ung företagare och för kostnaderna för renovering av en ungdomslokal.

SILMU rf:s ungdomssektion beviljar FYRKKA-stöd till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldern 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning, utbildning. FYRKKA kan också sökas för att grunda ett eget företag. Följande ansökningsperiod är 1.9.-31.10.2023.

Kom med och påverka!

Ungdomssektionen är en del av SILMU rf:s verksamhet och dess uppgift är att befrämja ungdomars ärenden på området. Om du är 14–29 år och bor på SILMUs verksamhetsområde, vänligen kontakta verksamhetsledare Anette Vihanto, tel 041 442 6602 eller anette.vihanto@silmu.info.