Ansök om Fyrkka

Fyrkka söker man med blanketten nedan. Bekanta dig först med Fyrkka-reglerna!

Fyrkka ansökningblankett (PDF)

Namn på Fyrkka-projekt *
Sökandens namn *
Organisationens namn och namnen på gruppens medlemmar samt födelseåren (använd vid behov en separat bilaga)
Kontakt- eller ansvarspersonens namn *
En myndig person i organisationen, gruppen eller annan vald person
Kontaktpersonens postadress *
Kontaktpersonens telefonnummer *
Kontakpersonenes e-postadress *
Beskriv sökandens nuvarande verksamhet *
Beskrivning av Fyrkka-projektet *
Hur har iden uppstått, vem har varit med och planera åtgärderna, varför är åtgärden viktig och vad gör man och vem förverkligar åtgärderna samt förberedelserna. Använd vid behov bilaga.
Är åtgärden drogfri *
Vilka får nytta av åtgärden *
I vilken / vilka kommuner förverkligas åtgärden *
Kruxa för eller skriv in andra kommuner
Annan kommun
Tidpunkt för genomförandet av Fyrkka-projektet *
Förvaringsplats för apparater och tillbehör som skaffas och en plan hur dom sköts och repareras samt hur dom är tillgängliga för *

Kostnaden för Fyrkka-projektett

ange enhetspriset och antalet stycken i förklaringen av den kostnad som ska ersättas och summan i totalsumman: till exempel Förklaring: brädspel 2 a la 35 €/styck. Summa: 70.

Totalt €
0.00
Fyrkka-stöd som sökes € *
När projektets kostnader är 100–500 € kan Fyrkka-stöd vara 100 % (ingen egen medfinansiering krävs). När projektets kostnader är 501–1 000 € kan Fyrkka-stödet vara upp till 90 % (medfinansiering krävs). För projekt vars kostnaderna är mer än 1 000 € kan det maximala Fyrkka-stödet vara upp till 900 euro (medfinansiering krävs)

Övrig finansiering

Beskriv hur skillnaden mellan kostnaderna och finansieringen täcks. T.ex. med biljettinkomster, deltagaravgifter, övriga stöd och bidrag.

Totalt €
0.00
Namnet på den person som fyller i Fyrkka-ansökningsformuläret *
Jag har bekantat mig med Fyrkkareglerna och jag intygar att de uppgifter jag lämnat är korrekta
tiedosto
Maximum file size: 128 MB