Finlands Byar söker årets Leader-byaprojekt

Årets Leader-Byaprojekt är ett nationellt erkännande, som ges till ett Leader-finansierat projekt, vilket har utvecklat byn utgående från invånarnas behov. Syftet med erkännandet är att ge Leader-projekt som utvecklar byar nationell synlighet. För de projekt som lämnats in till tävlingen, är strävan att lyfta upp dem på ett kommunikativt sätt, till exempel genom att puplicera projektpresentationer på Finlands Byars kanaler. På det här sättet får byarna och Leader-verksamheten synlighet. Projektet ska vara genomfört under 2022.

Ansökan är öppen och vilken organisation eller person som helst kan nominera ett byaprojekt. Elektroniska ansökningar lämnas in senast den 20 april 2023 via denna länk: https://forms.office.com/e/Pk6uRNC9d2.

Finlands Byar rfs styrelse utser Årets Leader-Byaprojekt vid sitt möte den 10 maj 2023. Premieringen äger rum vid Kyläareena-evenemanget under torsdagens kvällsgala den 31 augusti 2023.

Tilläggsinformation: Marianne Liitelä (marianne.liitela@suomenkylat.fi, t. 045 887 1511)