Investeringsprojekt

Stöd kan beviljas för byggande, renovering eller anskaffning av gemensamma utrymmen samt för investeringar i nya maskiner eller anläggningar. Sådana investeringar kan understödas som allmännyttiga investeringar, vilka är i den användning som stödet har beviljats till minst fem år efter utbetalningen av den sista raten av stödet.

Projekt som stöds kan till exempel vara

 • byggande, reparation och utvidgning av byggnad eller konstruktioner som är i byasamhällets gemensamma bruk
 • anskaffning av gemensamma utrymmen
 • anskaffning av maskiner och anläggningar till exempel för underhåll av gemensamma utrymmen eller områden
 • småskaliga vattenförsörjningsprojekt (gemensamma områden)
 • landskapsvårdande åtgärder på gemensamma områden
 • grundande och utveckling av rutter på landsbygden
 • förbättring av miljö- och kulturobjekt

Godtagbara kostnaderna inom ett allmännyttigt investeringsprojekt kan omfatta

 • anskaffning av byggnad eller byggande, reparation eller utvidgning av konstruktion till byggnad: anskaffning av material samt anordningar, planering och arbetslöner i fast anknytning till konstruktionerna
 • anskaffning av mark i samband med anskaffning av en byggnad till den del marken inte överskrider tio procent av de stöddugliga kostnaderna för anskaffning av hela byggnaden
 • anskaffning av maskiner, anordningar och redskap (endast nya maskiner, anordningar och redskap)
 • planering och verkställande av småskalig och lokal vattenförsörjningsåtgärd
 • planering och byggande av småskaligt vägnätverk och motsvarande nätverk, anskaffning av anordningar samt anskaffning av användningsrätt som är nödvändig för byggande och användning av nätverket
 • myndighetstillstånd, registreringsavgifter och andra motsvarande kostnader
 • brand- och talkoförsäkringar, vilka hänför sig till tiden för förverkligandet av projektet

Tillbaka till huvudsidan Projektstöd >>