Informationsförmedlingsprojekt

Syftet med informationsprojekt är att sprida information om bl.a. nya metoder och ny teknologi till områdets aktörer och invånare. Bland åtgärder kan understöd beviljas för presentationer och annan sådan verksamhet där man förmedlar information om nya produktions-, marknadsförings- och servicemetoder eller andra metoder som i väsentlig grad förbättrar affärsverksamheten. Den enhet som tillhandahåller informationstjänster, skall besitta en erfordrad behörighet och sakenliga färdigheter.

Informationsprojekt kan t.ex. innehålla:

  • förmedling av information till företagare om nya produktions-, marknadsförings- och servicemetoder eller andra metoder som i väsentlig grad förbättrar affärsverksamheten
  • förmedling av ny vetenskaplig kunskap samt information om nya innovationer och metoder
  • information i anslutning till hållbart utnyttjande av energireserver och energibesparing
  • förbättrande av miljö- och landsbygdsmedvetande (miljöinformation, -nätverk och -fostran)
  • regionala utredningar, sammanställning och publicering av information med anknytning till landsbygdsutveckling

Länkarna nedan fungerar inte ännu

Tillbaka till sidan Projektstöd >>