Ansökningsperioderna 2022

Ansökningsperioderna för projekt- och företagsstöd är: 1.2-30.4 och 1.5-31.8. Skicka in ansökan inom utsatt tid!