Temaprojekt

Temaprojekt är projekt, där man under ett ”paraply” samlar flera aktörers åtgärder, som verkställer temaprojektets plan. Åtgärderna verkställs i huvudsak av samma sökande som inom andra projekt. Inom temaprojekt kan man understöda samma åtgärder som med projektstöd.

Understöd kan beviljas för temaprojekt som:

  • ökar landsbygdens livskraft och kunnande och informationsförmedling
  • förbättrar boendemiljön för lokalsamhället, främjande av samverkan, deltagande och trivsel bland invånarna och annan motsvarande verksamhet som betjänar den allmänna välfärden för landsbygdens invånare
  • utvecklande av landsbygdens tillgänglighet och småinfra

Leader-gruppen (SILMU rf) planerar och förvaltar projektet och ansöker om finansiering. SILMU rf sköter om kontakterna med NTM-centralen och andra myndigheter. SILMU rf begär erfordrade finansierings- och uppföljningsuppgifter av dem som verkställer åtgärder. Via temaprojekt kan man finansiera mindre projekt, eftersom det inte finns en nedre gräns för åtgärderna. Ett avtal ställs upp mellan SILMU rf och dem som verkställer åtgärder för att fastställa ansvarsfördelning och tidtabeller. Avvikande från andra projekt är ansökningstiden för temaprojekt inte fortlöpande, utan ansökningstiderna meddelas särskilt bland annat på SILMU rf:s webbplats och i nyhetsbrev och lokala tidningar.

Tillbaka till sidan Projektstöd >>