Skolningsprojekt

Skolningen skall bestå av flerformig skolning som i huvudsak riktar sig till grupper och högst hälften av skolningen kan verkställas i form av besök till gårdar, fastigheter, företag eller andra motsvarande ställen. Skolningen måste ta minst 20 x 45 minuter i anspråk och den kan förverkligas i flera avsnitt. En studiehelhet kan motsvara högst 45 studiepoäng. Stöd kan inte beviljas för skolning som leder till en examen eller vilken kan utnyttjas i en examen eller till kompletterande och tilläggskolning av livsmedelsarbetare eller för sk. TYKY-verksamhet.

Stöd kan beviljas till:

  • skolning som inte riktar sig till en särskild bransch eller grupp av aktörer
  • skolning om riktar sig till primärproduktion inom jordbruk eller förädling av jordbruksprodukter eller till företag som håller butik eller andra små och medelstora företag på landsbygden 
  • skolning som avser utveckling av kunnande och färdigheter hos landsbygdsinvånare samt ökande av samarbetsfärdigheter

Skolningsprojekten kan innehålla t.ex.:

  • skolning och handledning för mikroföretagare till exempel i bokföring
  • skolning med anknytning till miljövård, vidareförädling av produkter, utveckling av produktionen, främjande av traditionella hantverkskunskaper eller bildande av nätverk för småföretag
  • skolning med anknytning till hållbart utnyttjande av energitillgångar och energisparande
  • skolning med anknytning till miljökunnande
  • skolning av byautvecklare
  • skolning av andra som sysslar med landsbygdsutveckling i projekthandledning (inklusive internationell projekthandledning) och i att ordna tillställningar

Tillbaka till sidan Projektstöd >>