Blanketter

Stödansökningarna görs elekrtoniskt via Hyrrä.  Läs mera >>

Undantagsvis kan en pappersblankett tas emot. Blanketterna hittar man på adressen Ruokavirasto.fi/sv >>

Projektstöd

Ansökningsblankett 3306A_sv

Modell till projektplan 3306B

Blankett för ansökan om utbetalning 3316

Ansökningsblanketter för projektstöd >>

En förteckning på bilagor som behövs hittar man här >>

Företagsstöd

Ansökningsblankett 3305

Blankett för ansökan om utbetalning 3315

Blanketter för företagsstöd >>

Förteckning på bilagor som behövs hittar man här >>