Underbara september har anlänt, och vårt senaste nyhetsbrev har blivit publicerat! Du kan läsa hela nyhetsbrevet genom att klicka på denna länk.

SILMUs ungdomssektionen träffades den 14.9. på SILMUs kontor i Borgå med god stämning! Tre Fyrkka-ansökningar behandlades. Fyrkka beviljades bland annat för att öka ungdomars samhällsengagemang i Airsoft-hobbyn, utveckla verksamheten för en ung företagare och för kostnaderna för renovering av en ungdomslokal.

SILMU rf:s ungdomssektion beviljar FYRKKA-stöd till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldern 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning, utbildning. FYRKKA kan också sökas för att grunda ett eget företag. Följande ansökningsperiod är 1.9.-31.10.2023.

Kom med och påverka!

Ungdomssektionen är en del av SILMU rf:s verksamhet och dess uppgift är att befrämja ungdomars ärenden på området. Om du är 14–29 år och bor på SILMUs verksamhetsområde, vänligen kontakta verksamhetsledare Anette Vihanto, tel 041 442 6602 eller anette.vihanto@silmu.info.

Det är fortfarande sommar kvar, även om höstvindarna börjar blåsa. Läs nyhetsbrevet för augusti här. Ha en skön augusti!

Under det gångna året har vi redan fått in 13 Fyrkka-ansökningar. Ansökningarna har haft mycket varierande innehåll, från gemensam fritidsutrustning till företagsutveckling för unga företagare. Ungdomssektionen har delat ut i år över 9 000 euro Fyrkka för de ungas projekt.

Stronger than you -teamen i Borgnäs kom med en idé om ett styrketräningsprogram på sommaren för att ge alla ungdomar i regionen möjlighet att lära sig mer om sporten och aktivera sig på sommaren. I projektet ingår inköp av utrustning för att träna styrka och personliga t-shirts för ungdomar för att öka gemenskapen.

På bilden syns också de träningsskjortor som ungdomarna har designat. Projektet fick en bra start: ”Vi har haft ett bra deltagarantal”, säger Kaj Mattila från Etelä-Suomen Voimannostajat. Kaj ansvarar för Fyrkka-projektet och stöder ungdomarna.

Nästa ansökningsperiod för Fyrkka går ut den 31 augusti 2023, så det är bra att komma med nya idéer för projekt eller åtgärder som finansieras av Fyrkka. Ungdomssektionen beviljar Fyrkka-finansiering till föreningar, samfund eller grupper av unga (med minst tre unga i åldern 11–29 år), en ung företagare kan ansöka ensam. Du kan ansöka om Fyrkka för att finansiera evenemang för unga, skaffa utrustning för hobbyer, för utbildning eller för att starta ett eget företag.

Fyrkka-stöd kan ansökas om man bor på SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo. Bekanta dig med Fyrkka och reglerna på adressen: https://www.silmu.info/oma-toiminta/silmu-fyrkka/

Urvalsperioderna för projekt- och företasstöd år 2023 är följande: 26.6. – 15.8., 16.8. – 25.9. och 26.9. – 14.12. Skicka in ansökan inom utsatt tid.

SILMUs kansli är stängt 10.7.-30.7.2023. Trevlig sommar!

Ansökningarna för projektstöd har öppnats för investeringar i sammanslutningar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojektet och största delen av samarbetsprojekten bland annat företags- och jordbrukargruppsprojekt och förberedelsepengar: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster-och-naringsutveckling-pa-landsbygden/

Nu kan man ansöka om alla former av företagsstöd: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/foretagande-pa-landsbygden/foretagsstod/

Läs mera om olika stödformer:
Projektstöd: https://www.silmu.info/sv/finansiering/projektstod/
Företagsstöd: https://www.silmu.info/sv/finansiering/foretagsstod/

Ansökningarna görs i e-tjänsten Hyrrä, som har förnyats till sitt användargränssnitt för den nya EU-finansieringsperioden. Den förnyade e-tjänsten ger mer handledning och instruktioner i att fylla i ansökan än tidigare. Hyrrä -palvelusta löydät lisää tietoa Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/tjanster/hyrra/

SILMU rf:s styrelse behandlar ansökningarna:
Mötet 7.9. > lämna ansökan senast 15.8.
Mötet 24.10. > lämna ansökan senast 25.9.

Frågor? Ta kontakt med Heli Tommiska tel. 040 569 0068 eller heli.tommiska@silmu.info

Läs nyhtebrevet här!

Under våren besökte Silmu rf:s projektrådgivare Heli och byarådgivaren Li-Marie kommunerna i området för att dela med sig av goda nyheter om Leader-finansieringen och berätta om nya vindar inom byaverksamheten. Vid det sista stoppet på Borgå salutorg den 4.5 störde vinden den glada stämningen så mycket att rådgivarna efter ett par timmar gick till ett café för att värma sig.

Silmu on the Road -kommunrundan lockade totalt 111 invånare från nio kommuner. Det pratades glatt under träffarna och entusiastiska aktiva från området var mycket intresserade av våra nya former av stöd och tjänster.

Upprätthållandet av landsbygdens livskraft och främjandet av företagsamhet upprepades i de teman som diskuterades vid varje träff. Deltagarna var också mycket intresserade av Fyrkka-finansieringen som är till för unga personer.

Bya- och föreningsaktörerna var intresserade av det nya Byacoachning -utbildningskonceptet, Öppna Byar -dagen, hur man kan utveckla föreningsverksamheten och byatrygghet.

Det är glädjande att vi har nio aktiva kommuner i vår region som gör ett strålande samarbete med oss. Ett stort tack till kommunerna i vår region och de kommunala kontaktpersonerna. Utan er hjälp hade turnén inte varit möjlig. Östra Nyland är en bra plats för människor att leva och verka.

BILD Träffen i Pukkila 11.4. Runt bordet aktiva bybor tillsammans med byarådgivaren.

Föreningens vårmöte hölls i Kullo onsdagen den 31.5. En stor grupp enskilda och samhällsmedlemmar samlades där. På mötet behandlades de stadgeenliga ärendena, dvs. verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2022. Före mötet belönades de bästa Leader-projekten och byaevenemanget och aktiva byarbetare hedrades med förtjänsttecken i silver.

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys – Östra Nylands natur- och miljövårdsförening r.y. valdes till bästa utvecklingsprojekt för sitt projekt ”Pikkupernajanlahden luonto- ja kulttuuripolut”. Juryn ansåg att projektet var värt ett pris på grund av dess höga synlighet i media och dess berömvärda främjande av kulturarv och miljöutbildning.

Det bästa företagsprojektet var utvecklingsprojektet ”Latimeria -tuotteiden uusi askel” av Latimeria Oy från Askola. Juryn konstaterade att Latimeria Oy är ett tillväxtorienterat företag som tillverkar metallföremål för bordsserviser och catering och vars produkter också har kommit in på internationella marknader.

De projekt som belönas valdes bland Leader-projekt som finansierades under den föregående programperioden (2014-2022) och som avslutades år 2022.

SILMU mottog totalt 53 ansökningar om stöd år 2022. Under året finansierades 22 ansökningar, 11  företagsstöd och 11 projektstöd.

Under hela programperioden 2014-2020 och övergångsperioden (2021-2022) har SILMU fördelat cirka 5 miljoner euro i stöd till regionen. För den nya finansieringsperioden (2023-2027) har SILMU 2,8 miljoner euro i stöd att fördela. Ansökningar om stöd öppnas stegvis i slutet av juni och SILMU:s styrelse kommer att behandla ansökningarna i början av hösten.

SILMU-byars verksamhet var aktiv 2022 och servicen inkluderade rådgivning till föreningar och organisering av evenemang och utbildning. Samarbetet med olika aktörer var livligt både regionalt och nationellt, och byrådgivaren deltog som expert i många arbetsgrupper.

Årets mest synliga projekt var skapandet av Byacoachning -utbildningskonceptet. Samarbetsprojektet genomfördes av Nylands Byar rf, Päijät-Hämeen Kylät ry och Kymenlaakson Kylät ry. Resultatet är ett riksomfattande Byacoachning utbildningspaket för utveckling av by- och kvartersverksamhet.

Byaverksamhetens förtjänsttecken i silver tilldelades två personer för deras långvariga arbete för sin by och regionen. Förtjänsttecknet tilldelades Paula Teinonen-Lahti från Kerko by i Borgå och Ilkka Ceder från Kimoböle i Lappträsk.

Vinnaren i tävlingen om titeln Det mest enastående byaevenemanget blev Elämysten ilta i Arola-Jokelanseutu (Mäntsälä), som var en gemensam styrkedemonstration av Jokelanseudun maaseutuseura och lärarna och deltagarna i kulturlägret för barn och unga.

Foto: SILMU På bilden från vänster till höger Marcus Walsh, Jukka Juntti, Valtteri Seppänen, Juha Luukkonen och Ilkka Ceder. I fram raden Kirsti Manninen och Paula Teinonen-Lahti