SILMU rf:s ungdomssektionen delar ut FYRKKA-pengar till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldrarna 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning och utbildning.  FYRKKA kan också sökas för att grunda ett eget företag!

Följande ansökningsperiod tar slut 31.8.2022, så skicka in ansökan inom utsatt tid!

FYRKKA-stöd kan ansökas om man bor på SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo. Bekanta dig med FYRKKA och bestämmelserna på adressen: https://www.silmu.info/oma-toiminta/silmu-fyrkka/

Nyhetsbrevet har skickats, men du kan även läsa den här om du inte ännu prenumererar på nyhetsbrevet!

Sommaren övergår långsamt till höst och skördetiden kan börja! Samtidigt som trädgårdarna ger skörd och bär kan plockas i skogen är det också dags att samla in resultaten av vår strategi TILLVÄXT MED SILMU. Den nuvarande programperioden avslutas i slutet av 2022 och då njuter vi av resultaten av det arbetet. Under första halvåret i år fokuserade vi på att utarbeta vår nya strategi för att kunna ansöka om att förbli en Leadergrupp också för programperioden 2023–2027. Resultatet är en ny strategi: För livskraftiga idéer.

SILMU firade 15-årsjubileum i juni. Det är ett nöje att se att östliga Nyland har en så stor potential inte bara för utvecklingsprojekt utan också för projektaktörer som verkligen arbetar för sin hembygds bästa. Tillsammans gör vi ett viktigt arbete för vår region.

Nu blickar vi mot hösten och ser fram emot de nya vindar som kommer att blåsa. Vi fortsätter vårt strategi- och projektarbete, aktiverar invånarna i vårt område, arrangerar varierande kurser och slutför flera projekt. Det blir många trevliga evenemang under hösten, så det är värt att hålla ögonen öppna!

AD Instar är ett nytt konståkningslag i Borgå som skaffade träningsgummiband med FYRKKA-pengar. Med hjälp av gummibanden kan laget träna ännu mångsidigare. AD Instar tävlar den här säsongen i FM för niviser.

Kolla på videon och se hur gummibanden är en del av lagets träning!

SILMU rf:s ungdomssektionen kommer återigen att dela ut FYRKKA-pengar till föreningar, samfund eller ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldrarna 11–29) för evenemang riktade till unga, inköp av hobbyutrustning och utbildning.  FYRKKA kan också sökas för att grunda ett eget företag!

Följande ansökningsperiod tar slut 31.8.2022, så skicka in ansökan inom utsatt tid!

FYRKKA-stöd kan ansökas om man bor på SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo. Bekanta dig med FYRKKA och bestämmelserna på adressen: https://www.silmu.info/oma-toiminta/silmu-fyrkka/

Tanken med Utvecklingsförening SILMU rf:s nya strategin För livskraftiga idéer är att utveckla området med 4,2 milj. €. Finansieringen är ansökt från EU:s landsbygdsfonden.

Behov och prioriteringar har framkommit under en förberedande process som har involverat regionens invånare samt aktörer. Under den kommande programperioden 2023–2027 kommer vi att fokusera på tre prioriteringar: företag och sysselsättning, livskraftiga byar och skärgård samt välfärd, natur och miljö.

Regionens företagsverksamhet är stark och mångsidig, och därför är stödandet av det en viktig del av regionens utveckling. Vi förbättrar näringslivet i regionen genom att ge råd, stöd och finansieringsmöjligheter. Utvecklingen av samarbetet mellan byar och kommuner är en del av SILMUs verksamhet, samt att öka på lösningar för smarta byar (smart villages), förbättra funktioner och öka servicen.

Med hjälp av projektverksamheten kan man till exempel minska regionens klimatutsläpp genom att öka användningen av förnybara energilösningar, öka på planering och utbyggnad av förnybar energi, innovativa energilösningar och lokala livsmedelsmodeller samt öka regionens självförsörjning av energi.

Till övergripande teman för programperioden har valts ungdomar, den åldrande befolkning, smarta byar, hållbar utveckling och klimatförändringen.

SILMUs kansli är stängt 11.7.-29.7.2022. Trevlig sommar!

Otto Riihinen från Mäntsälä grundade i början av året sitt egna företag ”Piha ja siivouspalvelu Riihinen”. För att kunna jobba smidigare, ansökte Otto om ett FYRKKA-bidrag på 500 € av SILMUs ungdomssektionen. Med hjälp av stödet fick den nya företagaren utrustningen för att utföra arbetet. Grattis Otto!

Du kan ansöka om FYRKKA-stöd av SILMU rf:s ungdomssektionen, som beviljar FYRKKA-pengar till föreningar, samfund, ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldern 11–29) eller unga företagare för evenemang riktade till unga, för inköp av hobbyutrustning, utbildning eller för att att grunda ett eget företag!

Följande ansökningstiden går ut 31.8.2022!

FYRKKA-stöd kan ansökas om man bor på SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila eller Sibbo. Bekanta dig med FYRKKA och bestämmelserna på adressen: https://www.silmu.info/oma-toiminta/silmu-fyrkka/

Foto: Otto Riihinen.

SILMU har under sina verksamhetsår finansierat flera olika projekt som syftar till att öka livskraften på området. Exempel på finansierade projekt:

Brandbilsgarage åt Wessö frivilliga brandkår (Borgå)

I projektet byggdes ett nytt 180 m2 stort brandbilsgarage på tomten som ägs av ungdomsföreningen. På branddepån finns det utrymme för släckningsbilen och manskapsbilen, för vård av utrustningen och skåp för personlig utrustning samt förvaringsutrymmen. Motiveringar: Sökande genomförde projektet smidigt medräknat förvaltningen. Vessö övriga föreningar och bygemenskaperna deltog i projektet.

Kostnader 255 617,80 €, varav stöd: 127 808,90 €

Wessö frivilliga brandkår.

Traditionscentrum Kuggom Kamratförbundet för Kuggomskolan rf (Lovisa)

Projektmålen var att skapa möjligheter och utveckla förutsättningar för enskilda personer, föreningar och sammanslutningar samt andra att mötas och ordna bl.a. traditions-, hantverks-, hälso-, välmående- och kulturrelaterad verksamhet. Motiveringar: Under projektet lyckades man att starta ny verksamhet i Kuggom och samtidigt erbjuda mångsidiga tjänster på området. Projektets sysselsättande effekten av verksamheten har kunnat konstateras vara rätt stor både direkt som indirekt

Kostnader 83 302,92 €, varav stöd: 58 312,04 €

Kamratförbundet för Kuggomskolan rf

Renovering av gårdsbutik Malmgårds Sädesmagasin ab (Lovisa)

Investeringsstöd: Ladugårdens ena vingen renoverades till försäljnings-, lager-, packnings samt behandlingsutrymmen. Det skaffades även nödvändig utrustning: hyllor, kassamaskin samt kylutrustning. Motiveringar: Företaget tillvärkar närä producerade varor och i butiken finns även övriga lokala producenters varor. Sysselsätter förutom företagaren även övrig personal.

Kostnader 104 677,13 €, varav stöd: 11 385 €

Malmgårds Sädesmagasin ab

Utvecklingsförening SILMU rf mottog 23 ansökningar under vårens ansökningsperioder. På möten 22.3, 12.4 och 2.6 beslöt styrelsen finansiera 16 ansökningar, totalt 599 853 euro. Finansieringskvoten för år 2022 är sammanlagt 677 140 €, varav är oanvänt 77 287 €.

Till allmännyttiga investeringar, t.ex. remont av gemensamma utrymmen eller förbättrande av omgivningen, beviljades stöd åt tre sökanden. Till allmännyttiga utvecklingsprojekt beviljades finansiering åt fem sökanden, varav två var förhandsutredningsprojekt samt ett utvecklingsprojekt som samarbetsprojekt. Dessutom beslöt styrelsen på våren finansiera 16 åtgärder (små investeringar) i Temaprojekt 5.

Företagsstöd beviljades åt sju företag för maskiner och inventarier samt för produktutveckling. Föreningen har fått innovativa ansökningar från regionen. Det berättar oss, att även om vi lever i exceptionella tider och online-livet är en del av vår vardag, så har föreningar och företag en enorm vilja att hitta på något nytt och utvecklas. Vi ser fram emot genomförandet av framtida projekt och vad allt nytt det hämtar till vårt
verksamhetsområde.

SILMU rf:s stryrelsen behandlar ansökningar följande gång på sitt möte 4.10 och materialet bör lämnas i Hyrrä -systemet senast 31.8 2022. Det finns ännu kvar finansiering att sökas i år sammanlagt 77 287 euro. Läs mera på adressen silmu.info