Kontaktuppgifter

Kontor

Har du frågor? Ta kontakt!

Följ oss på sociala medier!

Skicka ett meddelande

  Plats

  Personal

  Anette Vihanto

  Verksamhetsledare 
  • helhetsansvar
  • utveckling av verksamheten
  • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
  • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
  • uppföljning av programmen
  • samarbete med intressegrupperna
  • uppföljning av projekten
  • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
  • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
  • föreningens sekreteraruppdrag
  • förenings ekonomi och bokföring
  • uppföljning av projekten

  Heli Tommiska

  Projektrådgivare
  • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
  • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
  • uppföljning av projekten
  • informering och internationella ärenden

  Li-Marie Santala

  Byarådgivare
  • rådgivning och skolning om byaverksamhet
  • information (www.itukylat.fi och Facebook)
  • byautvecklingsprojekt och intressebevakning