Suomenruotsalainen Maaseutuparlamentti 2022 kokoontui Käsnäsissä Kemiönsaarella. Tänä vuonna teemana oli nuoret ja heidän kestävän tulevaisuuden visiot niin maaseudulla kuin saaristossa. Nuoret kaipaavat joustavia opiskelu-, harrastus ja työmahdollisuuksia, kestävää toimintaa sekä kestävän kehityksen mukaista elämistä maaseudulla. Meidän tulee kaikkien työskennellä vihreämmän tulevaisuuden puolesta! Lue lisää aiheesta tapahtumanjärjestäjän, Leader-ryhmä Samassa veneessä nettisivuilta. (SV)

Maaseutuparlamentin julkilausuma 2022:
Nuoret peräänkuuluttavat joustavia mahdollisuuksia elää maaseudulla kestävästi.

Nuoriso paremman ja vihreämmän tulevaisuuden luojana on keskiössä Euroopan nuorison teemavuoden aikana. Keskeinen kysymys on, miten voimme luoda nuorille uusia osallisuuden muotoja heidän pyrkiessä kestävämpään elämäntapaan. Suomen Nuorisobarometri 2021 keskittyy kestävään kehitykseen ja ilmastoon. Nuorisobarometristä selviää, että nuorilla on vahva usko moderniin tieteeseen ja tutkimukseen. Samaan aikaan he tarvitsevat vaikuttamisen välineitä ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Nuoret näkevät, että heidän on mahdollista vaikuttaa sillä, mitä he ostavat ja miten he äänestävät, mutta myös tekemällä vapaaehtoistyötä ja olemalla päättäjiin yhteydessä. Samoin nuoret näkevät vaikutusmahdollisuuksia harrastus- ja yhdistystoiminnassa.

Arjen kestävistä valinnoista syntyy hyvä olo. Suomenruotsalainen keskustelututkimus Ung på landet (”Nuori maaseudulla”) osoittaa, että nuoret ovat ylpeitä voidessaan asua ja toimia elävässä maaseutuympäristössä. Luonnon läheisyys, rauha ja turvallisuus maaseudulla saa arvostusta. Nuoret näkevät, että tilaa valita elämäntapansa tulisi olla enemmän, syrjintää vähemmän ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia vaihtelevammin. Nuoret tarvitsevat tasa-arvoisesti mahdollisuuksia koulutukseen, työhön, palveluihin, harrastuksiin ja lapsiystävälliseen asumiseen saaristossa
ja maaseudulla. Erityisesti nuoret toivovat:

• Innovatiivisia koulutusratkaisuja, yhteistyötä kuntien, yritysten ja eri opetuksen järjestäjien kesken.
• Lisää joustavia asumisratkaisuja, kuten lisää vuokra-asuntoja maaseudulle ja tukia olemassa olevien talojen kunnostukseen.
• Toimivia peruspalveluita, jotka ovat elävän maaseudun elinehto.
• Että kehitystyössä hyödynnetään sitä paikallista pätevyyttä ja osaamista, joka syntyy vapaaehtoistoiminnassa ja elinkeinoelämässä.
• Uusia toimintatapoja tukemaan kiertotaloutta ja kohtuullisuutta tuotannossa ja kulutuksessa.

Tämän julkilausuman antoi suomenruotsalainen maaseutuparlamentti 2022 (Landsbygdsriksdagen 2022)
Kasnäs, Kemiönsaari 27.10.2022
.
Lisätietoja antavat: Nora Backlund, ruotsinkielisten maaseutukeskusten liitto (Svenska Lantbrukssällskapens förbund SLF)
044 0797079, nora.backlund@slf.fi Bettina C Lindfors, suomenruotsalainen 4H (Finlands svenska 4H) 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Ruotsinkielinen maaseutuparlamentti 2022 viettää Euroopan nuorison teemavuotta esittelemällä nuorten tulevaisuusvisioita, haasteita ja mahdollisuuksia maaseudulla ja saaristossa. Miten nuoret luovat kestävän tulevaisuutensa? Landsbygdsriksdagen 2022 on foorumi kaikille, joita elinvoimainen ja kestävä maaseutu ja saaristo kiinnostaa.

Vuoden 2022 ruotsinkielisen maaseutuparlamentin järjestävät yhteistyössä Leader-ryhmä I samma båt – Samassa veneessä rf ry, Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf ja Kemiönsaaren kunta. Suunnitteluryhmään kuuluivat lisäksi Svenskfinlands Byar (vrt Suomen Kylät ry), teemaryhmä Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden (älykylien verkosto), Maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupoliittinen verkostohanke Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä, Åbo Akademin Saaristoinstituutti, Saaristomeren biosfäärialue, Axxell, Åbolands Ungdomsförbund (Turunmaan nuorisoseurojen liitto) ja Nordiska skärgårdssamarbetet (pohjoismaiden saaristoyht
eistyö).

Lokakuun uutiskirje on pullollaan Yhdessä osaamme hankkeen koulutuksia! Lue koko uutiskirje ja ilmoittaudu mukaan.

Kenelle tuki on tarkoitettu?
Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat vielä hakea tukea investointeihin, joilla edistetään siirtymistä ympäristöystävälliseen teknologiaan tai siirrytään käyttämään uusiutuvaa energiaa oman yrityksen tarpeisiin. Tuella voi kattaa kolmasosan kustannuksista. Tuen avulla voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet. Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella eli maaseudulla. Tukea ei myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille. Muita tavanomaisia Uudenmaan yritystukialueiden rajauksia ei ole käytössä tässä tukimuodossa.

Mihin tukea saa?
Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan kuten esimerkiksi aurinkopaneeleihin tai ilmalämpöpumppuratkaisuihin. Tukea voi hakea, jos ottaa käyttöön uuden tehokkaamman tai energiaa säästävän ja kohtuullisin kustannuksin toteutettavan tekniikan tai toimintatavan. Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex 1-yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa. Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista (tässä tarkoitetaan alv 0 % -kustannusta) ja se on de minimis -ehtoista.
Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2000 euron. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan. Myytäväksi tarkoitetun energian tuottamiseen liittyviin investointeihin tuki ei myöskään sovellu.

Tuen myöntäjänä toimii Uudenmaan ELY-keskus, hakemukset ja lisätietopyynnöt tulee osoittaa suoraan ELY-keskukselle!
Aikataulu on nopea, sillä Uudellamaalla vapautui lisää elpymisvaroja haettavaksi erään isomman hankkeen
peruunnuttua. Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelun kautta 15.10.2022 mennessä.
Aikataulusta johtuen nyt haetaan toteutusvalmiita hankkeita, joissa ovat vaadittavat asiakirjat kunnossa tai
ne saadaan nopeasti hankittua.

Hakemuksen vireilletulo vaatii liiketoimintasuunnitelman ja mahdollisen rakennusluvan tarve olisi hyvä selvittää etukäteen. Päätöksenteon takaraja on 31.12.2022 EU-rahoituskauden vaihtuessa. Myönteinen tukipäätös edellyttää lainvoimaista rakennuslupaa, jos investointi vaatii luvan. EU-maaseuturahaston elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasurakentamista, maatalousinvestointeja, maaseudun innovaatioryhmiä sekä tukea harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdosten suunnitteluun. Elvytysvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että investoinneilla olisi myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. EU-maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta.

Lisätietoja ja hakeminen
Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahoituksen yritysasiantuntijat
• Siina Viskari, 0295 021 178
• Tony Lassas, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
• Sähköposti: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi
• Verkkosivut: ELY-keskuksen sivut Maaseudun yritysrahoitus – ely – ELY-keskus sekä
maaseutuohjelman viestintäkanava Uudellamaalla www.uusimaaseutu.fi -sivusto ja Facebook-sivu.

RoadMapp – hankkeen (Myrskylä, Askola, Pornainen ja Pukkila = MAPP, vastuukuntana toimii Pukkila) tavoitteena on käynnistää yli kuntarajojen toteutettava yhteistyö yritysten ja yhdistysten kesken, luoden kattavan matkailuverkoston alueelle. Seudun monipuolinen yritystoiminta, alueen erikoisuudet, kauniit maisemat ja luontoreitit halutaan tehdä tunnetuiksi ja lisäämällä alueen vetovoimaisuutta. Mahtavalle hankkeellemme etsitään kokoaikaista projektipäällikköä 30.6.2024 asti, mahdollisuus jatkoaikaan 31.12.2024 saakka. Rekrytoimme ensisijaisesti aluetta ja matkailualan kehittämistoimintaa tuntevan henkilön. Projektipäällikön toiminnan tueksi ja avuksi hankkeelle perustetaan kehittämistyöryhmä, joka koostuu kuntien edustajista, yrittäjäjärjestön edustajista sekä matkailuyrittäjistä.

Hankkeen tavoitteina ovat mm.

 • alueen yritysten ja yhteisöjen verkostoituminen, toimenpiteiden käynnistäminen, yhteistyön jatkuminen hankkeen jälkeen
 • yhteisen teemamatkailun kehittäminen, kulttuuri, luonto, kartanot, aktiviteetit
 • alueen yritysten ja yhteisöjen verkostopalvelujen tunnetuksi tekeminen, yhteisen markkinoinnin tekeminen, kuntayhteistyön laajentuminen
 • yhteisöjen järjestämien tapahtumien tunnetuksi tekeminen, yhteistyön tiivistäminen

Arvostamme sinussa:

 • suunnittelu- ja organisointikykyä
 • projektihallinnan taitoja, arvostamme osaamista ja kokemusta projektityöstä ja/tai hankkeista
 • paikallistuntemusta
 • hyviä viestinnällisiä taitoja (graafinen ja visuaalinen osaaminen ehdoton etu!)
 • matkailualan tuntemusta
 • joustavuutta työaikoihin tarpeen vaatiessa (satunnaiset ilta- ja viikonlopputyöt)

Huomioithan: Suomen kielen hallinta välttämätön, englannin ja ruotsin kielen hallinta luetaan eduksi. Työtä tehdään monipaikkaisesti ja työ edellyttää oman auton käyttöä (erillinen korvaus)

Tehtäviin kuuluvat:

 • hankkeen seuranta ja raportointi
 • hankkeen sisällöllisen ja taloudellisen toteutumisen itsenäinen suunnittelu
 • tilaisuuksien, tapahtumien, messujen, koulutuksien yms. järjestelytehtävät
 • hankeviestintä kokonaisuudessaan
 • kilpailutukset ostopalveluita koskien
 • sidosryhmäyhteistyö
 • yhteistyöverkoston käynnistäminen

Tarjoamme mukavat työtilat hallinnossa Pukkilassa, osittaisilla etätyömahdollisuuksilla sekä e-passiedut ja joustavat työajat. Myy meille neljälle kunnalle osaamisesi ja persoonasi, sillä tarvitsemme sinua HETI, viimeistään marraskuun alusta. Tehtävänkuvaa voidaan hiukan myös räätälöidä osaamisesi mukaan. Palkkaus KVTES / toiveet huomioiden ja koeaika 6 kk.

Hakemus määräaikaiseen tehtävään, CV sekä suosittelijat (mahdollisen palkkatoiveen kera) pyydetään toimittamaan 30.9 klo 16 mennessä: palvelupiste@pukkila.fi, otsikolla RoadMapp. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana potentiaalisten kandidaattien kohdalla.  

Lisätiedustelut: Katarina Helander, Pukkilan kunnanjohtaja / 050 343 7518 (tiedustelut mieluiten pe 16.9 klo 11–14 tai ma 19.9 klo 12–17)

SILMUn nuorisojaosto kokoontui 12.9. Söderkullassa Cafe N´Avetassa. Käsittelyssä oli kolme FYRKKA-hakemusta. FYRKKAA myönnettiin mm. ulko- ja sisäpeleihin nuorison yhteisöllisen tekemisen lisäämiseksi melkein 1000 eurolla ympäri aluetta (Askolaan, Mäntsälään ja Myrskylään).

Kokouksen jälkeen kävimme tutustumassa Inka Heinosen leikkokukkatilaan. Inka sai FYRKKA-rahoitusta yritystoiminnan tehostamiseen. Kokemus oli aivan mahtava, vaikka paras kukkaloisto olikin jo syksyn tullen ohi.

Haluatko mukaan nuorisojaoston toimintaan?

Nuorisojaosto on osa SILMU ry:n toimintaa ja sen tehtävänä on edistää nuorten asioita alueella. Mikäli olet iältäsi 14–29 vuotta ja asut SILMU ry:n toiminta-alueella, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Anette Vihantoon, puh. 041 442 6602 tai anette.vihanto@silmu.info

SILMU ry:n nuorisojaosto jakaa tänäkin vuonna FYRKKA-rahaa yhdistyksille, yhteisöille tai nuorten ryhmille (joissa väh. kolme 11–29-vuotiasta nuorta). Fyrkkaa voi hakea esimerkiksi nuorille suunnattuihin tapahtumiin, harrastusvälineiden hankintaan, koulutukseen tai vaikkapa oman yrityksen perustamiseen.

Seuraava hakujakso päättyy 31.8.2022.

Rahoitusta voi hakea, jos kuuluu SILMU ry:n toiminta-alueeseen: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu FYRKKAan ja sen sääntöihin osoitteessa: https://www.silmu.info/oma-toiminta/silmu-fyrkka/

Elokuun uutiskirje sisältää paljon tietoa syksyn tulevista tapahtumista. Lue kirje tästä!

Kesä kääntyy hiljalleen syksyyn ja sadonkorjuun aika voi alkaa! Samalla kun puutarhat antavat antimiaan, ja metsästä voi kerätä talteen talven marjat, on aika myös kerätä SILMUSTA KASVUA -strategian tulokset. Käynnissä oleva ohjelmakausi päättyy vuoden 2022 loppuun, jolloin pääsemme herkuttelemaan työn tuloksilla. Alkuvuoden ajan keskityimme uuden strategiamme laatimiseen ja hakuun Leader-toimintaryhmäksi ohjelmakaudelle 2023–2027 ja työn tuloksena syntyi uusi strategia: Ideasta elinvoimaa.

SILMU juhli kesäkuussa 15-vuotista taivaltaan. On ilo nähdä, miten itäisellä Uudellamaalla on niin valtava määrä paitsi potentiaalia kehityshankkeille, niin myös hanketoimijoita, jotka aidosti toimivat kotiseutunsa parhaaksi. Teemme yhdessä tärkeätä työtä alueemme hyväksi.

Nyt käännämme katseet kohti syksyä puhaltavia uusia tuulia; jatkamme strategia- ja hanketyöskentelyä, aktivoimme alueen asukkaita, järjestämme erilaisia koulutustilaisuuksia yhdistystoimijoille sekä viemme useita hankkeita päätökseen. Syksyllä on tulossa useita kivoja tapahtumia, joten kannattaa pysyä kuulolla!