SILMU mukana Etelärannikon kalaleaderissa

Tiesitkö että SILMU on mukana myös yhdessä Pomoväst rf:n ja Sepra ry:n kanssa mukana Etelärannikon Kalaleader -strategia 2021–2027 toteuttamisessa, jota hallinnoi Sepra ry? Lue lisää kalaleader-toiminnasta Sepran nettisivuilta!

 Maa- ja Metsätalousministeriö on myöntänyt Etelärannikon Kalaleader-ryhmälle miljoonan euron rahoituksen Kymenlaakson ja Etelä-Uusimaan rannikon kalatalouden kehittämiseen ja tukemiseen kaudelle 2021–2027. Suomen EMKVR-ohjelmasta (Euroopan Meri-, Kalatalous- ja Vesiviljelyrahasto) myönnetyn rahoituksen avulla voidaan tukea ”Kalasta Etelärannikolle Elinvoimaa” -kehittämisstrategian mukaisia yhteisölähtöisiä hankkeita. (Lähde Sepra ry)

Etelärannikon kalaleader 2023-2027 -strategian tavoitteet ovat:
Kaupallinen kalastus
Tavoitteemme on turvata ekologisesti kestävän pienimuotoisen ammattikalastuksen jatkuvuus ja parantaa sen kannattavuutta.

 • Toiminnan aloittamisen helpottaminen, nuorten rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin edistäminen
 • Tuottavuuden parantaminen uuden teknologian käyttöönottoa tukemalla
 • Hylkeiden ja merimetsojen hyötykäytön tukeminen ja uusien ratkaisujen etsiminen niiden aiheuttamiin ongelmiin. Aiheeseen liittyvän koulutuksen ja yhteistoiminnan tukeminen.
 • Yhteistyön, kokemustenvaihdon ja vuorovaikutuksen lisääminen eri alueiden, kalastajien ja muiden alan toimijoiden välillä uusien ideoiden ja toimintatapojen löytämiseksi
 • Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen

Kalastusmatkailu
Tavoitteemme on parantaa kalastusmatkailun monipuolisuutta, toimintamahdollisuuksia ja markkinointia

 • Tavoitteenamme on parantaa kalastusmatkailun monipuolisuutta toimintamahdollisuuksia, ja markkinointia.
 • Paikallistiedon ja saariston ominaisuuksien hyödyntäminen mielenkiintoisten kokemus ja kulttuurimatkojen luomisessa sekä markkinoinnissa
 • Tarjota toimijoille koulutusta digitaalisten palvelu- ja kehittämisjärjestelmien hallitsemiseksi
 • Nuorten kalastajien kouluttautumisen edistäminen ja uusien yrittäjän houkuttelu alalle
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen alan sisällä sekä sen ympärillä olevien toimijoiden kesken mm. uusien vesialueiden saamiseksi kalastusmatkailun käyttöön.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi ja sopeutuminen mm. siirtämällä kalastuspainetta muutoksesta hyötyviin lajeihin.

Vesiviljely
Tavoitteemme on lisätä ekologisesti kestävää vesiviljelyä.

 • Viestiä nykyaikaisten vesiviljelytekniikoiden ympäristöllisistä, terveydellisistä ja sosiaalisista hyödyistä kansalaisille, ympäristöjärjestöille ja -viranomaisille
 • Tarjota toimijoille koulutusta ja tukea digitaalistenpalvelu- ja kehittämisjärjestelmien hallitsemiseksi
 • Helpottaa toiminnan aloittamista ja laajentamista muilta kalatalouden aloilta vesiviljelyn puolelle
 • Keskustelun ja vuorovaikutuksen lisääminen vesialueiden omistajien, ympäristöviranomaisten ja alueen toimijoiden välillä
 • Ilmastonmuutoksen ennakointi ja vaikutuksiin sopeutuminen esim. laitteistopäivityksiä ja vaihtoehtoisten vesiviljelytuotteiden käyttöönottoa tukemalla

Kalanjalostus
Tavoitteemme on lisätä kalatuotteiden omavaraisuusastetta ja tukea vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tuontia markkinoille.

 • Tukea tuotekehitystä ja yhteistyötä kalatuotteiden jalostamiseksi kuluttajille mieluisiksi tuotteiksi
 • Helpottaa kalatuotteiden saatavuutta kaupungeissa
 • Lisätä tuotteiden jalostusarvoa ja oheisarvotuotantoa yhteisin kehittämishankkein
 • Edistää erilaisten jakelua helpottavien nykyteknologian tarjoamien sovellusten kehitystä ja käyttöönottoa sekä digitaalisuuden hyödyntämistä arvoketjun läpinäkyvyyden ja tehokkuuden parantamisessa
 • Edistää vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tuomista markkinoille ja kasvattaa niiden kysyntää, tarjoamalla niiden käyttöön liittyvää koulutusta ja viestintää