Ideasta elinvoimaa -strategian voimalla 4,2 milj. € alueen kehittämiseen

Ideasta elinvoimaa on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n uusi alueelle laadittu kehittämisstrategia. EU:n maaseuturahastosta haettu kokonaisrahoitus on 4,2 milj. €.

Ideasta elinvoimaa -strategian kehittämistarpeet ja painopisteet ovat nousseet esille valmistelevan osallisuusprosessin aikana, johon on osallistettu alueen asukkaita ja toimijoita. Tulevalla ohjelmakaudella 2023–2027 keskitymme kolmeen painopisteeseen: yritystoiminta ja työllisyys, elinvoimaiset kylät ja saaristo sekä hyvinvointi, luonto ja ympäristö.

Alueen yritystoiminta on vahvaa ja monipuolista, ja siksi sen tukeminen on olennainen osa alueen kehitystä. Parannamme alueen yritystoimintaa tarjoamalla neuvontaa, tukea ja rahoitusmahdollisuuksia. Kylien ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen on osa SILMUn toimintaa, samoin kylien älykkäiden ratkaisujen (smart villages) lisääminen, toimintojen parantaminen ja palveluiden lisääminen.

Hanketoiminnan avulla voidaan esimerkiksi vähentää alueen ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian suunnittelujen ja ratkaisujen käyttöönottoa, innovoida energiaratkaisuja ja lähiruokamalleja sekä kasvattaa alueen energiaomavaraisuutta.

Ohjelmakauden painopisteiden neljäksi läpileikkaavaksi teemaksi on valittu: nuoriso, ikääntyvä väestö, älykkäät kylät, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos.