Yritystuet

Yritystuet jakautuvat perustamistukeen ja investointitukeen. Yritystukien tavoitteena on maaseudun työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen sekä elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Yritystukea voivat hakea yritysmuodosta riippumatta kaikki mikroyritykset jotka täyttävät asetetut kriteerit.

Tukea voivat hakea yritykset

 • jotka työllistävät alle 10 henkilötyövuotta
 • joiden liikevaihdon ja taseen loppusumma on enintään 2 milj. €
 • maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa
 • Hakijan on oltava 18-vuotias
   

Yritystukien valintakriteerit

Kaikille pakolliset kriteerit, joista kaikki neljä tulee täyttyä:

 • toimenpiteestä saatu hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
 • toimenpide toteuttaa SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 strategiaa
 • hakijalla on realistiset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiselle
 • toimenpide ei ole hakijan normaalia toimintaa

Yritystukihakemusten kriteerit, joista puolet (4) tulee täyttyä:

 • Toimenpide monipuolistaa yritystoimintaa
 • Kannattavuus (hakemuksessa on mukana kannattavuuslaskelmat, likviditeettisuunnitelma)
 • Liiketoiminnan riskit (hakemuksessa tunnistetaan riskit ja suunnitellaan riskien hallinta huolellisesti)
 • Yritystoiminta on innovatiivista
 • Toimenpide synnyttää uutta yritystoimintaa
 • Toimenpide työllistää naisia ja nuoria
 • Toimenpide edistää saariston elinvoimaisuutta
 • Toimenpiteen toteutus on kestävän kehityksen mukaista

Tukikelpoisia kustannuksia eivät ole:

 • arvonlisävero, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi
 • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei käyttöön oteta kokonaan uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajenneta
 • korot, provisiot tai muut rahoituksesta johtuvat kustannukset
 • osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset
 • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hakijan tai hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä

Uudenmaan Maaseutujaoksen määrittelemät yritysrahoituksen linjaukset ohjelmakaudella 2014–2020

Perustamistuki >> 

Investointituki>>          

Yritystuen hakeminen >>

Tukimuodot >>