Uudenmaan maaseudulle jaossa yritys- ja hanketukia lähes 8 miljoonaa vuonna 2024

Maaseutualueella sijaitsevien yritysten investointeihin ja kehittämiseen sekä erilaisiin maaseudun kehittämishankkeisiin on haettavissa runsaasti EU:n maaseuturahoitusta Uudellamaalla. Lue koko Uudenmaan ELYn julkaisema tiedote tästä! Tiedote on julkaistu 8.3.2023.

EU:n maaseuturahoituksen kaudella 2023–2027 yritys- ja hanketukia myöntävät Uudenmaan ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät. Rahoitustukia voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Tänä vuonna ELY-keskus voi myöntää rahoitusta laajempiin yritys- ja kehittämishankkeisiin noin 4,3 miljoonaa euroa ja Leader-ryhmät paikallisiin ja pienempiin hankkeisiin noin 3,5 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuudet.

Mikroyrityksille tai pieniille yrityksille tarkoitettua maaseudun yritystukea voi saada yritystoiminnan aloittamiseen, laajentamiseen tai kehittämiseen, lähes toimialasta riippumatta. Tuki ei kuitenkaan saa vääristää kilpailua ja yrityksellä pitää olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Maatalouteen ja maataloustuotteita jalostaville yrityksille on omat tukimuotonsa.

– Kannattaa rohkeasti kysyä neuvoja rahoituksen hakemisesta ELY-keskuksesta, Leader-ryhmistä tai vaikkapa oman kunnan elinkeinopalveluista, jos mielessä on kehittämistarpeita, vinkkaa kehittämisvastaava Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskuksesta. 

Voit helposti tarkistaa uudesta karttapalvelusta, onko yrityksesi tai hankkeen toteutuspaikka tukikelpoisella alueella. Karttaan on merkitty mustavalkoisella viivoituksella maaseuturahoituksen ulkopuolinen kaupunkialue. Osoitehakukenttä on ylhäällä vasemmalla. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoja kyseisestä sijainnista: alueen Leader-ryhmän ja alueen luokituksen kaupunki-maaseutu-luokituksessa. Luokitus vaikuttaa hankkeiden arviointiin.

Tällä rahoituskaudella tuetaan myös erityisesti yleishyödyllisiä ympäristö- ja ilmastoinvestointeja. Nämä investoinnit parantavat maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta, edistävät vesiensuojelua ja luonnonvarojen kestävää hoitoa sekä luonnon monimuotoisuutta. Investointitukea voi käyttää esimerkiksi koneen tai laitteen hankintaan, tai rakennus- ja kunnostuskustannuksiin. Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, järjestö, kyläyhdistys tai osuuskunta.

Maisema.
Skåldö. Kuva: Memmi Ojantola