Toiminta

Kehittämisyhdistys SILMU ry toimii kotiseutusi parhaaksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti toimia maaseutualueiden kehittäjänä, kannustaa asukkaita omatoimisuuteen alueen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi elinvoimaisena. Tarkoituksena on myös lisätä kehittämiseen liittyvää osaamista, vahvistaa ja kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa paikallisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti.

SILMU ry:n toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. 

Toiminnan tukena yhdistyksellä toimii kolme jaostoa: kyläjaos, nuorisojaos sekä kaupunkijaos. Jaostojen toiminnan perustana ovat aktiiviset jaosjäsenet, jotka valitaan vuosittain SILMUn yhdeksän kunnan asukkaista. 

Porvoon-kaupunki