SILMUn hallituksen kokous 8.2.

SILMUn hallituksen tämän vuoden ensimmäinen hankekäsittelykokous pidettiin 8.2. Pernajan Agricola-talossa. Kokouksessa käsiteltiin yhteensä 19 hakemusta, jotka koostuivat sekä yritystukihakemuksista että yleishyödyllisistä hanketukihakemuksista.

Yritystukihakemukset, joita oli 10, edustivat monipuolista kirjoa eri alojen yrityksiltä, jotka pyrkivät kasvuun ja kehitykseen. Hanketukihakemukset, joita oli 9, käsittelivät erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja ympäristöön liittyviä hankkeita, jotka olivat suunnattuja paikallisyhteisöjen hyväksi. Näiden hankkeiden tarkoituksena oli edistää yhteisöjen hyvinvointia ja tarjota tukea alueen asukkaille monin eri tavoin.

Kokouksen aikana hallituksen jäsenet kävivät läpi jokaisen hakemuksen huolellisesti, punniten niiden vahvuudet ja heikkoudet sekä arvioiden niiden sopivuutta SILMUn tavoitteisiin ja strategioihin. Päätöksentekoprosessi oli pitkä ja perusteellinen, sillä hallitus halusi varmistaa, että jokainen päätös oli tasapuolinen ja perusteltu.