Porvoonjoen mitalla -hanke solisee syksyyn asti

Mediatiedote 29.2.2024

Alueen kehittäjien monen vuoden valmistelutyö Porvoonjoen elinkeinon, virkistyspalveluiden ja ympäristön kehittämisessä tuottaa tulosta, kun Porvoonjoen mitalla -hanke käynnistyi. Esiselvityshanke on valittu rahoitettavaksi Uudenmaan ELY-keskukselta ja hankkeen avulla tehdään toimenpidesuunnitelma Porvoonjoen kehittämiseen. Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita kaikki tahot ja maanomistajat mukaan Porvoonjoen varrelta.

Alueen toimijoiden keskuudessa oli havaittu merkittäviä tarpeita Porvoonjoen kehittämisen osalta, jonka innoittamana vuosien 2022 ja 2023 aikana vapaamuotoinen työryhmä alueen toimijoista kokoontui Teams -kokousten avulla pohtimaan Porvoonjoen tämän hetken tilannetta. Mukana menossa oli tietenkin SILMU ry:n lisäksi vaihtelevalla kokoonpanolla Askolan ja Pukkilan kunnan elinkeinojen kehittäjät, Porvoon matkailun kehittämispäällikkö, HelsinkiEast ry, Haaga-Helian matkailun lehtori sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry.

Kehittämistarpeet olivat moninaiset ja ne liittyivät laajoille toimialoille aina perusinfrasta alueen sähköiseen viestintään ja markkinointiin. Ryhmä sai aikaan miellekartan, johon ryhmiteltiin asiakokonaisuuksia ja toimijoita, jotta kehittämistoimia saatiin konkreettisesti suunniteltua laajalla pohjalla ja toimijajoukolla. Suurimpina kokonaisuuksina nähtiin elinkeinot, virkistyspalvelut ja ympäristö. SILMU ry etsi esiselvityshankkeelle rahoituksen ja nyt päästään konkreettisesti tekemään asian hyväksi tarkka suunnitelma.

Idean isä, Askolan elinvoimapäällikkö Heikki Pietarinen kuvailee asiaa seuraavasti:
”Yhdessä tekemällä saadaan hyvä kokonaisuus, joka palvelee ihmisiä ja lähimatkailua sekä luo mahdollisuuksia kehittää elinkeinoa. Porvoonjoki on tunnettu, vanha kulttuurialue, joten sen kruunua kannattaa kiillottaa.”

Alkaneen hankkeen päätavoitteena on saada esiselvityksen avulla tietoon asiat, joilla saadaan koko Porvoonjoen alueesta houkuttelevampi ympäristö kestävään matkailuun, hyvinvointiin ja elinkeinotoimintaan.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry sekä Porvoonjoen varrella sijaitsevat kunnat.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Juha Niemi valottaa Porvoonjoen nykytilannetta: ”Porvoonjoki omaa mielettömän virkistyskäyttöpotentiaalin, joka on pääosin hyödyntämättä. Porvoonjoen vedenlaatu ja eliöstön tila on koko ajan menossa parempaan suuntaan ja se avaa mahdollisuuksia myös virkistyskäytön ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen”.

Hankkeen myötävaikutuksella saadaan aikaan alueelle kehittämissuunnitelma ja seuraavat toimenpiteet: Hankkeella luodaan toimenpideohjelma, rahoitussuunnitelma ja aikataulu Porvoonjokivarren elinkeino- ja matkailutoiminnan sekä virkistyskäytön rakenteiden, viestinnän ja palveluiden kehittämiselle kunnittain.

Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki, ketä asia kiinnostaa ja nopeus on valttia, koska hanke toimii ensi syksyyn saakka. Ota yhteyttä!

Porvoonjoki Strömforsin koskella kesäisenä päivänä. Kuva Peppi-Emilia Hovén