SILMU ry:n kevätkokouksen parhaat palat

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin Perinnekeskus Kuggomissa Loviisassa torstaina 30.5. Paikalle kokoontui hieno joukko yhdistyksen vaikuttajia sekä henkilö- ja yhteisöjäseniä. Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat eli vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös. Ennen kokousta palkittiin parhaat Leader-hankkeet.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry pokkasi parhaimman kehittämishanke -palkinnon toteuttamallaan hankkeella ”Esteetön Varlaxudden”. Valintaraati piti hanketta palkitsemisen arvoisena, koska sillä on ollut hyvä näkyvyys mediassa ja asiointi erittäin sujuvaa hankeprosessin aikana. Hankkeessa tehty investointi palvelee erittäin laajaa käyttäjäkuntaa, koska kohde on esteetön. Hankkeessa on tehty kaikki toimenpiteet kestävällä tavalla, ympäristön kuormitusta välttäen.

Parhaana yrityshankkeena palkittiin Loviisassa toimivan Pepara Oy:n kokeiluhanke ”Tervaa Tesjoelta”. Palkitsemistoimikunnan mielestä hankkeella on ollut hyvä näkyvyys mediassa ja etenemisprosessi toteutusaikana oli sujuvaa. Hankkeen merkittävyyttä lisäsi, että se on kulttuuriperinnön säilyttämistä edistävä kokeiluhanke. Palkittavat hankkeet on valittu edellisellä ohjelmakaudella (2014–2022) rahoitetuista Leader-hankkeista, jotka ovat päättyneet vuoden 2023 aikana.

Kuvassa parhaan yrityshankkeen voittaja, ”Tervaa Tesjoelta” Pepara Oy:n Petri Parkkinen

SILMU vastaanotti vuonna 2023 yhteensä 26 tukihakemusta. Toimintavuonna rahoitettiin 13 hakemusta joista 6 yritystuki- ja 7 hanketukihakemusta. Vuoden 2023 aikana SILMU ry on puoltanut hakemuksia rahoitettavaksi n. 267 000 euroa. Uudella rahoituskaudella (2023–2027) SILMU ry:llä on tukea jaettavana 2,8 milj. euroa.

SILMU-kylät toiminta oli vuonna 2023 aktiivista ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli vilkasta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Yhteistyössä Uudenmaan Kylät ry:n kanssa toteutettiin maakunnallinen kyläkysely, jonka avulla saimme arvokasta tietoa maakunnan kylätoiminnasta. Uudenmaan vuoden kyläksi valittiin Pellinki, joka myös osallistuin valtakunnalliseen kisaan. Uusi tapa jalkautua kyliin toteutettiin SILMU on the Road -kiertueella toiminta-alueemme kunnissa yhdessä Leader SILMUn kansa.