Verksamhet i Borgå centrum

Verksamhet i Borgå centrum

SILMU rf:s stadssektionen grundades hösten 2016 i enlighet med trepartsprincipen som en åtgärd i projektet  ”Kansalaistoimintaa Porvoon keskustaan”. Den väsäntligaste åtgärden i projektet var uppgörandet av Med Borgå mått – utvecklingsplanen för medborgarverksamhet. Information för planen samlades av invånare och aktörer i Borgå centrum. Planen förvaltas av stadssektionen. Man kan bekanta sej med planen Med Borgå mått här >>