SILMU-FYRKKA

Bekanta dej först med FYRKKA  – reglerna!

Finansiering beviljas 100 – 900 € / åtgärd. En åtgärd kan innehålla flera punkter och åtgärden kan vara i högst ett år. Finansiering beviljas 90–100 % till åtgärdens kostnader. Egenfinansieringen består av pengar och kan samlas in t.ex. via biljettinkomster, deltagaravgifter eller donationer.

Exempel på FYRKKA åtgärder som kan få finansiering: 

 • tillställning för ungdomar
 • ungdomars deltagande på tillställning
 • anskaffning av hobbyutrustning för gemensamt bruk
 • skolning (t.ex. inledning till en hobby)
 • planering av ett större projekt
 • grundande eller utveckling av ungdomsföretag

Vem kan söka Fyrkka?

FYRKKA kan sökas av en förening, annan sammanslutning eller en grupp ungdomar på minst tre personer i åldern 11–29 år. Ung företagare kan söka stöd ensam. Sökanden bör ha en myndig kontakt- eller ansvarsperson. Ifall att gruppens alla medlemmar är minderåriga, bör en utomstående person namnges som kontakt- eller ansvarsperson.

Ungdomarna bör antingen bo eller studera på Leader SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Hur söker man FYRKKA?

FYRKKA söker man med blanketten nedan. Bekanta dig först med Fyrkka-reglerna!

Fyrkka ansökningblankett (PDF)

Fyra ansökningsperioder årligen:  

Ansökan ska lämnas in före ansökningstidens utgång med hjälp av blanketten. Skicka ansökan på e-post silmu@silmu.info eller per post till Veckjärventie 1, 061500 Porvoo. Observera att ansökningsblanketten som skickas per post måste vara framme till Silmu före sista ansökningsdag, så var vänlig och agera i tid. Ungdomssektionen behandlar de ansökningar som inkommit i tid inom två veckor efter ansökningstidens utgång. 

Ansöknigsperioderna:

 1. 1.11.-31.1. 
 2. 1.2.-30.4.
 3. 1.5.-31.8.
 4. 1.9.-31.10

Behandling av ansökningar och beslut

SILMU rf:s ungdomssektion bedömer ansökningarna på basen av SILMU FYRKKA -reglerna. Beslutet meddelas till sökanden.

Utbetalning av det beviljade stödet

Stödet betalas till det konto sökanden meddelat enligt överenskommelse. 

 • Stödet betalas i en rat ifall summan är 100 – 500 €.
 • Ifall det beviljade stödet är 501 – 900 €, betalas stödet i två rater så att den första raten inom två veckor efter att  beslutet ät gjort och andra raten när de på förhand överenskomna åtgärderna bevisligen är förverkligade.

Rapportering

De som beviljats finansiering, rapporterar den verksamhet man förverkligat och användningen av medlen senast inom två månader från det att projektet slutat eller åtgärderna förverkligats. Rapporteringen görs elektronisk. Klicka här för att få tillgång till den elektroniska rapporteringen!(FI).

Fyrkka-rapportering

 • Elektronisk rapportblankett
 • Kvitton, verifikationer, utdrag (i förekommande fall) via e-post/post
 • Deltagarlistor och foton/videor via e-post/post.

Utöver den elektroniska rapporteringen skall den sökande skicka kopior av fakturor, kontoutdrag och andra i förväg överenskomna dokument som visar genomförandet av verksamheten. Materialet skickas antingen till den e-postadress som anges i avtalet eller per post till Veckjärvivägen 1, 06150 Borgå.

Den skriftliga rapporten kan, ifall man kommit överens om det i samband med underteckning av beslutet, delvis ersättas med en video som beskriver de genomförda åtgärderna. Till rapporten bifogas kopior på betalningsverifikat samt övriga dokument som beskriver åtgärderna som förverkligats, t.ex. deltagarlistor och foton. Foto- och videomaterialet bör vara sådant, att det kan användas på nätet eller kan publiceras i sociala medier som exempel på finansierade FYRKKA -åtgärder (kom alltså ihåg att be om lov för att publicera materialet). Tiden för rapportering kan förlängas ifall sökanden framför en anledning till tilläggstid. Sökanden som inte har rapporterat i utsatt tid är skyldig att betala tillbaka det beviljade stödet i sin helhet.

Återbetalning av stödet och högre kostnader än beviljat
Ifall åtgärderna förverkligas i mindre skala än det beviljade stödet eller inte förverkligas alls, bör sökanden returnera den oanvända delen av stödet till SILMU rf. I fall att kostnaderna för förverkligandet av åtgärderna är högre än summorna i finansieringsbeslutet, står sökanden för de överskridande kostnaderna.