SILMU-FYRKKA

Bekanta dej först med FYRKKA  – reglerna här >>

Finansiering beviljas 100 – 900 € / åtgärd. En åtgärd kan innehålla flera punkter och åtgärden kan vara i högst ett år.

Finansiering beviljas 90–100 % till åtgärdens kostnader. Egenfinansieringen består av pengar och kan samlas in t.ex. via biljettinkomster, deltagaravgifter eller donationer.

Exempel på FYRKKA åtgärder som finansieras

 

 • tillställning för ungdomar
 • ungdomars deltagande på tillställning
 • anskaffning av hobbyutrustning för gemensamt bruk
 • skolning (t.ex. inledning till en hobby)
 • planering av ett större projekt
 • grundande eller utveckling av ungdomsföretag

Vem kan söka FYRKKA?
FYRKKA kan sökas av en förening, annan sammanslutning eller en grupp ungdomar på minst tre personer i åldern 11–29 år. Ung företagare kan söka stöd ensam. Sökanden bör ha en myndig kontakt- eller ansvarsperson. Ifall att gruppens alla medlemmar är minderåriga, bör en utomstående person namnges som kontakt- eller ansvarsperson.

Ungdomarna bör antingen bo eller studera på Leader SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Borgnäs, Borgå Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Hur söker man FYRKKA?
FYRKKA söker man med blanketten som man hittar här (Word) >> eller (PDF) >>

Nu går det att lämna in ansökningar!! 

Fyra ansökningsperioder årligen:  

Perioder Behandling i sektionen

1.11–31.1

inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut

1.2–30.4

inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut

1.5-31.8

inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut

1.9-31.10

inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut

Behandling av ansökningarna och beslut
SILMU rf:s ungdomssektion bedömer ansökningarna på basen av SILMU FYRKKA -reglerna. Beslutet meddelas till sökanden.

Utbetalning av det beviljade stödet
Stödet betalas till det konto sökanden meddelat enligt överenskommelse.

Stödet betalas i en rat ifall summan är 100 – 500 €. Ifall det beviljade stödet är 501 – 900 €, betalas stödet i två rater så att den första raten inom två veckor efter att  beslutet ät gjort och andra raten när de på förhand överenskomna åtgärderna bevisligen är förverkligade.

Rapportering
De som beviljats finansiering, rapporterar den verksamhet man förverkligat och användningen av medlen senast inom två månader från det att projektet slutat eller åtgärderna förverkligats. Rapporteringen görs med blanketten som finns här (Word) >> eller (PDF) >>. Den ifyllda blanketten inklusive bilagor returneras till SILMY rf, adress Veckjärvivägen 1, 06150 BORGÅ eller skannad till adressen silmu(at)silmu.info. Den skriftliga rapporten kan, ifall man kommit överens om det i samband med underteckning av beslutet, delvis ersättas med en video som beskriver de genomförda åtgärderna. Till rapporten bifogas kopior på betalningsverifikat samt övriga dokument som beskriver åtgärderna som förverkligats, t.ex. deltagarlistor och foton. Foto- och videomaterialet bör vara sådant, att det kan användas på nätet eller kan publiceras i sociala medier som exempel på finansierade FYRKKA -åtgärder (kom alltså ihåg att be om lov för att publicera materialet). Tiden för rapportering kan förlängas ifall sökanden framför en anledning till tilläggstid. Sökanden som inte har rapporterat i utsatt tid är skyldig att betala tillbaka det beviljade stödet i sin helhet.

Återbetalning av stödet och högre kostnader än beviljat
Ifall åtgärderna förverkligas i mindre skala än det beviljade stödet eller inte förverkligas alls, bör sökanden returnera den oanvända delen av stödet till SILMU rf.

I fall att kostnaderna för förverkligandet av åtgärderna är högre än summorna i finansieringsbeslutet, står sökanden för de överskridande kostnaderna.

Beviljad FYRKKA

 1. Spelkväll med slajm – Limainen peli-ilta, Borgå, en spelkväll arrangeras med möjlighet att göra sitt egna slajm, 880 €.
 2. Talviliikuntavälineitä koululle, Mörskom, inköp av pulkor, stjärtlappar (”liukureita”) och snöplogar, 108 €
 3. Vahijärven lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen nuorisoseuran toiminnan yhteydessä, Askola, man reparerar ett rum för ungdomarna och skaffar möbler till rummet, 600 €.
 4. Mainosmateriaali, Roll-up sekä 200 käyntikorttia, Pukkila, en ung företagare köper en Roll-upin  och visitkort, 188,48 €.
 5. Julpysselverkstad under Julgatans öppning, Sibbo, material till verkstäderna köpes och instruktörerna skolas, 245 €.
 6. Bänditoiminta, Borgå, anskaffning av instument, förstärkare och ljudåtergivning för ungdomarna, 900 €.
 7. Käpphästutfärd till Helsinki International Horseshow, Sibbo, deltagande på evenemanget och uppträdande i öppningsceremonin, 275 €.
 8. Nuorten Talent Factory tapahtuma, Borgå, arrangemang av tillställningen, 643 €
 9. Valkon kyläyhdistyksen nuokkari, Loviisa, pelejä nuorisotilaan, 700,00 €.
 10. Gumbon sähly-bodaus, ledd verksamhet för barna och ungdomar (innebandy och styrketräning), Sibbo, 900,00 €.
 11. Näytelmäesityksen tuottaminen, Porvoo, 900,00 €.

​Här hittar man exempel på projekt finansierade med FYRKKA >>