Berätta för oss! Svara på byaenkät senast 12.12.

SILMU-byar genomför en byaenkät i samarbete med Nylands Byar rf som gäller hela landskapet. Svaren kommer att användas i utvecklingen av tjänster och som underlag för framtida projekt. I den korta enkäten kan man svara på frågor om byns utvecklingsbehov och ge respons.

Li-Marie Santala, byarådgivare från SILMU-byar, berättar: – Jag vill veta vad aktörerna i vårt område tycker om vår verksamhet och vad vi kan göra tillsammans för byaverksamheten. Det är faktiskt en tid sen vi har frågat bybornas åsikt och det fina är att den här gången är enkäten gemensam för hela Nyland. På det här sättet får vi mycket information som vi kan använda nu och i framtiden.

Enkäten är öppen fram till 12.12. En papperskopia finns också tillgänglig på begäran.

Bland dem som svarat lottar vi ut sex (6) presentkort (Tokmanni) till ett värde av 20 €/st. Endast privatpersoner eller en representant för en byaförening/annan förening som har lämnat sina kontaktuppgifter kan delta i utlottningen.

Tilläggsuppgifter

SILMU-byar Li-Marie Santala, byarådgivare, li-marie.santala@silmu.info, 040 1588 038
Nylands Byar Anu Nilsson, verksamhetsledare, anu.nilsson@uudenmaankylat.fi, 050 5249 189

Länk till enkäten på svenska