Axplock från SILMU rf:s vårmöte

Föreningens vårmöte hölls i Traditionscentrum Kuggom i Lovisa torsdagen den 30 maj. En fin skara av föreningens aktiva person- och samfundsmedlemmar samlades på plats. På mötet behandlades de stadgeenliga ärendena, nämligen verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2023. Före mötet belönades de bästa Leader-projekten.

Föreningen Nylands friluftsområden rf mottog priset för det bästa utvecklingsprojektet med sitt genomförda projekt ”Tillgängliga Varlaxudden”. Urvalskommittén ansåg projektet vara prisvärt eftersom det hade god synlighet i media och projektprocessen gick mycket smidigt. Investeringen som gjordes i projektet betjänar en mycket bred användargrupp eftersom målet är bra tillgängligt. Alla åtgärder i projektet har genomförts på ett hållbart sätt, vilket undviker miljöpåverkan.

Som bästa företagsprojekt belönades försöksprojektet ”Tjära från Tessjö” av Pepara Oy verksamt i Lovisa. Belöningskommittén ansåg att projektet hade god synlighet i media och genomförandeprocessen var smidig under projekttiden. Projektets försök att främja bevarandet av kulturarv inverkade positivt. De belönade projekten har valts från Leader-projekt som finansierades under den tidigare programperioden (2014–2022) och som avslutades under 2023.

Bild: Petri Parkkinen, Pepara Oy, som belönades som bästa företagsprojekt med ”Tervaa Tesjoelta -projekt”.

SILMU mottog totalt 26 stödansökningar under  året 2023. Under verksamhetsåret finansierades 13 ansökningar, varav 6 företagsstöd- och 7 projektstödsansökningar. Under 2023 har SILMU rf godkänt ansökningar för finansiering till ett belopp av cirka 267 000 euro. Under den nya finansieringsperioden (2023–2027) har SILMU rf stöd att fördela 2,8 miljoner euro.

SILMU-byar verksamheten var aktiv under 2023 och samarbetet med olika aktörer var livligt både regionalt och nationellt. I samarbete med Nylands Byar rf genomfördes en gemensam byaenkät i landskapet för med vilken vi fick värdefull information om byaverksamheten i landskapet. Pellinge valdes överlägset till årets by i Nyland och Pellinge skärgård deltog också i den nationella tävlingen. Ett nytt sätt att kontakta invånarna i verksamhetsområdet genomfördes med SILMU on the Road -turnén i kommunerna tillsammans med Leader SILMU.