Till Utvecklingsförening SILMU rf:s nya verksamhetsledare har valts Anette Vihanto.

Jag bor själv på landsbygden och naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat. Vi har ett av de mest magnifika landsbygdsområdena i Finland, vars skönhet kan bli förringad för att inte vara så sagt ett lätt livsområde. Att leva i staden kan ses lättare på grund av till exempel tillgång till tjänster, men på landsbygden känner jag mig lyckligare. Jag känner att vi har utrymme att utveckla både stadscentrum och landsbygden, så att vi har råd att välja ett tryggt livsområde som stöder vars eget välbefinnande, säger Vihanto.  

Anette Vihanto, född 1986. Bor i Rusutjärvi, Tusby med sin man och två döttrar. Utbildning restonom (AMK), kulturproducent (AMK), SYE i ledarskap och företagsledning. Arbetat som aktiv medlem i flera föreningar inom olika områden.