SILMUs styrelse möte 8.2.

SILMUs styrelses första projektbehandlingsmöte för året hölls den 8 februari på Agricola-huset i Pernå. Vid mötet behandlades sammanlagt 19 ansökningar, som bestod av både företagsstödsansökningar och allmännyttiga projektfondsansökningar.

De 10 företagsstödsansökningarna representerade en mångfald av olika branscher från företag som strävar efter tillväxt och utveckling. De 9 projektfondsansökningarna behandlade olika sociala, kulturella och miljörelaterade projekt som var riktade till förmån för lokalsamhällen. Syftet med dessa projekt var att främja samhällens välbefinnande och erbjuda stöd till invånarna på olika sätt.

Under mötet gick styrelsens medlemmar noggrant igenom varje ansökan, vägde deras styrkor och svagheter samt bedömde deras lämplighet för SILMUs mål och strategier. Beslutsprocessen var lång och grundlig, eftersom styrelsen ville säkerställa att varje beslut var rättvist och motiverat.