Silmus personal träffade kommuninvånare

Under våren besökte Silmu rf:s projektrådgivare Heli och byarådgivaren Li-Marie kommunerna i området för att dela med sig av goda nyheter om Leader-finansieringen och berätta om nya vindar inom byaverksamheten. Vid det sista stoppet på Borgå salutorg den 4.5 störde vinden den glada stämningen så mycket att rådgivarna efter ett par timmar gick till ett café för att värma sig.

Silmu on the Road -kommunrundan lockade totalt 111 invånare från nio kommuner. Det pratades glatt under träffarna och entusiastiska aktiva från området var mycket intresserade av våra nya former av stöd och tjänster.

Upprätthållandet av landsbygdens livskraft och främjandet av företagsamhet upprepades i de teman som diskuterades vid varje träff. Deltagarna var också mycket intresserade av Fyrkka-finansieringen som är till för unga personer.

Bya- och föreningsaktörerna var intresserade av det nya Byacoachning -utbildningskonceptet, Öppna Byar -dagen, hur man kan utveckla föreningsverksamheten och byatrygghet.

Det är glädjande att vi har nio aktiva kommuner i vår region som gör ett strålande samarbete med oss. Ett stort tack till kommunerna i vår region och de kommunala kontaktpersonerna. Utan er hjälp hade turnén inte varit möjlig. Östra Nyland är en bra plats för människor att leva och verka.

BILD Träffen i Pukkila 11.4. Runt bordet aktiva bybor tillsammans med byarådgivaren.