Med FYRKKA-stöd skaffat verktyg och utrustning för den unga företagarens verksamhet!

Otto Riihinen från Mäntsälä grundade i början av året sitt egna företag ”Piha ja siivouspalvelu Riihinen”. För att kunna jobba smidigare, ansökte Otto om ett FYRKKA-bidrag på 500 € av SILMUs ungdomssektionen. Med hjälp av stödet fick den nya företagaren utrustningen för att utföra arbetet. Grattis Otto!

Du kan ansöka om FYRKKA-stöd av SILMU rf:s ungdomssektionen, som beviljar FYRKKA-pengar till föreningar, samfund, ungdomsgrupper (med minst tre ungdomar i åldern 11–29) eller unga företagare för evenemang riktade till unga, för inköp av hobbyutrustning, utbildning eller för att att grunda ett eget företag!

Följande ansökningstiden går ut 31.8.2022!

FYRKKA-stöd kan ansökas om man bor på SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila eller Sibbo. Bekanta dig med FYRKKA och bestämmelserna på adressen: https://www.silmu.info/oma-toiminta/silmu-fyrkka/

Foto: Otto Riihinen.