Höstmöte nyheter!

Nyheter

SILMU rf:s höstmöte arrangerades i enlighet med föreningens stadgar 7.12 2021 på Wasargården i Lappträsk. På mötet valdes styrelsemedlemmar för dem som var i tur att avgå, samt fastställdes verksamhetsplanen och budgeten för år 2022.

 Till styrelseordförande valdes Eero Kokko från Mäntsälä. Av styrelsemedlemmarna var i tur att avgå de personer vilka representerar landsbygdens enskilda invånare. Som ordinarie medlem valdes för åren 2022–2024 Camilla Hartwall från Sibbo och som suppleant Hannu Salminen från Mörskom, Anna-Kaisa Jaakkonen från Borgå och som suppleant Paula Laaksonen (ny) från Pukkila samt Hanna Torvasti (ny) från Borgnäs och som suppleant Heikki Peisa från Borgnäs.

Den avgående ordföranden Riitta Myyrä och den nyvalde ordföranden Eero Kokko bytte klubban med ett stort leende.

Som ordinarie styrelsemedlem valdes Minna Järvenpää från Pukkila att representera samfund och Jouko Pihlaja som ny från Askola att representera den offentliga sektorn. Övriga medlemmar i styrelsen: Den offentliga sektorn representeras av Eeva Hava från Mörskom och som suppleant Tanja Åkerfelt från Sibbo, Juha-Matti Inkinen från Mäntsälä och som suppleant Jonna Nygård från Lappträsk. Som suppleant för Jouko Pihlaja fortsätter Mia Aitokari från Lovisa. Samfunden representeras av Camilla Stjernvall från Lovisa och som suppleant Laura Sormunen från Borgå, Tommi Hovén från Lappträsk och som suppleant Samu Majander från Mäntsälä samt som suppleant för Minna Järvenpää fungerar Kyösti Mäittälä från Askola.

Den viktigaste åtgärden år 2022 är utarbetandet av den nya strategin och att ansöka om finansiering för programperioden 2023 – 2027. Även informering om den kommande programperioden och projektrådgivning är betydande åtgärder.