För det bästa i din hemregion! SILMU rf är godkänd till Leader-grupp för programperioden 2023–2027

Utvecklingsförening SILMU rf har fungerat som Leader-grupp i den östliga delen av Nyland från år 2007, och vi kommer att fortsätta med arbetet på nästa programperiod 2023–2027. För den lokala utvecklingsstrategin ”För livskraftiga idéer” har Jord- och skogsbruksministeriet beviljat finansiering totalt 3 709 600 €, varav 2 832 000 € för projektfinansiering. För administrativa delen har ministeriet beviljat 877 600 €.

Tyngdpunkterna under den kommande programperioden 2023–2027 är företag och sysselsättning, livskraftiga byar och skärgård samt välfärd, natur och miljö. Som genomgripande teman är ungdomar, den åldrande befolkningen, smarta byar samt hållbar utveckling och klimatförändring (Green deal).

Att bli vald till Leader-grupp och beviljad finansiering är väldigt viktigt för SILMU. Utan denna finansieringsmöjlighet skulle vi inte kunna fortsätta jobba för ortens bästa. Att utveckla regionen är viktigt för oss, och vi gör det med glädje! Vi väntar ivrigt på att kunna börja motta finansieringsansökningar. För tillfället är det inte ännu möjligt att lämna ansökan i Hyrrä -systemet, men vi informerar om saken så snabbt det är möjligt!