Bekantande med ungdomsverksamheten och en ny medlem önskas välkommen

SILMUs ungdomssektion hade sitt möte i Lovisa den 9 november 2023 för att bekanta sig med den lokala ungdomsverksamheten och behandla tre Fyrkka-ansökningar. Mötet var speciellt eftersom vi fick en ny medlem, Sofia Pirhonen från Lovisa. Varmt välkommen Sofia!

Under mötet beviljades totalt 990 € Fyrkka-finansiering, bland annat för att arrangera en julhändelse och för att utveckla en ung företagarens verksamhet. År 2023 hade vi totalt 19 ansökningar, vilket är ett nytt rekord och visar ungdomssektionens ökande betydelse.

”De 19 ansökningar som mottogs år 2023 visar på den ökande populariteten och behovet för finansiering av ungdomsverksamheten. Det är uppmuntrande och ger ungdomssektionen ännu fler skäl att fortsätta sitt viktiga arbete med att stöda unga och lyssna på deras röster i den lokala beslutsprocessen.” – glädjer sig SILMUs verksamhetsledare Anette Vihanto.

Kom med och påverka!

Ungdomssektionen är en del av SILMU rf:s verksamhet och dess uppgift är att befrämja ungdomars ärenden på området. Om du är 14–29 år och bor på SILMU:s verksamhetsområde, vänligen kontakta verksamhetsledare Anette Vihanto, tel 041 442 6602 eller anette.vihanto@silmu.info.

Jennifer Smeds och Tuovi Hahto från Lovisa ungdomsbyrå berättade för ungdomssektionen om sin verksamhet. Sofia Pirhonen, Elias Karvonen, Jasmine Tall och och via teams Sini Aaltonen, Peppi Hovén och Aino Myyrä.