Axplock från SILMU rf:s vårmöte

Föreningens vårmöte hölls i Kullo onsdagen den 31.5. En stor grupp enskilda och samhällsmedlemmar samlades där. På mötet behandlades de stadgeenliga ärendena, dvs. verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2022. Före mötet belönades de bästa Leader-projekten och byaevenemanget och aktiva byarbetare hedrades med förtjänsttecken i silver.

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys – Östra Nylands natur- och miljövårdsförening r.y. valdes till bästa utvecklingsprojekt för sitt projekt ”Pikkupernajanlahden luonto- ja kulttuuripolut”. Juryn ansåg att projektet var värt ett pris på grund av dess höga synlighet i media och dess berömvärda främjande av kulturarv och miljöutbildning.

Det bästa företagsprojektet var utvecklingsprojektet ”Latimeria -tuotteiden uusi askel” av Latimeria Oy från Askola. Juryn konstaterade att Latimeria Oy är ett tillväxtorienterat företag som tillverkar metallföremål för bordsserviser och catering och vars produkter också har kommit in på internationella marknader.

De projekt som belönas valdes bland Leader-projekt som finansierades under den föregående programperioden (2014-2022) och som avslutades år 2022.

SILMU mottog totalt 53 ansökningar om stöd år 2022. Under året finansierades 22 ansökningar, 11  företagsstöd och 11 projektstöd.

Under hela programperioden 2014-2020 och övergångsperioden (2021-2022) har SILMU fördelat cirka 5 miljoner euro i stöd till regionen. För den nya finansieringsperioden (2023-2027) har SILMU 2,8 miljoner euro i stöd att fördela. Ansökningar om stöd öppnas stegvis i slutet av juni och SILMU:s styrelse kommer att behandla ansökningarna i början av hösten.

SILMU-byars verksamhet var aktiv 2022 och servicen inkluderade rådgivning till föreningar och organisering av evenemang och utbildning. Samarbetet med olika aktörer var livligt både regionalt och nationellt, och byrådgivaren deltog som expert i många arbetsgrupper.

Årets mest synliga projekt var skapandet av Byacoachning -utbildningskonceptet. Samarbetsprojektet genomfördes av Nylands Byar rf, Päijät-Hämeen Kylät ry och Kymenlaakson Kylät ry. Resultatet är ett riksomfattande Byacoachning utbildningspaket för utveckling av by- och kvartersverksamhet.

Byaverksamhetens förtjänsttecken i silver tilldelades två personer för deras långvariga arbete för sin by och regionen. Förtjänsttecknet tilldelades Paula Teinonen-Lahti från Kerko by i Borgå och Ilkka Ceder från Kimoböle i Lappträsk.

Vinnaren i tävlingen om titeln Det mest enastående byaevenemanget blev Elämysten ilta i Arola-Jokelanseutu (Mäntsälä), som var en gemensam styrkedemonstration av Jokelanseudun maaseutuseura och lärarna och deltagarna i kulturlägret för barn och unga.

Foto: SILMU På bilden från vänster till höger Marcus Walsh, Jukka Juntti, Valtteri Seppänen, Juha Luukkonen och Ilkka Ceder. I fram raden Kirsti Manninen och Paula Teinonen-Lahti