Urvalsperioderna för projekt- och företagsstöd

Urvalsperioderna för projekt- och företasstöd år 2023 är följande: 26.6. – 15.8., 16.8. – 25.9. och 26.9. – 14.12. Skicka in ansökan inom utsatt tid.