Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun EU:n elpymisvaroista – tukea uusiutuvaan energiaan siirtymiseen 15.10.2022 mennessä

Kenelle tuki on tarkoitettu?
Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat vielä hakea tukea investointeihin, joilla edistetään siirtymistä ympäristöystävälliseen teknologiaan tai siirrytään käyttämään uusiutuvaa energiaa oman yrityksen tarpeisiin. Tuella voi kattaa kolmasosan kustannuksista. Tuen avulla voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet. Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella eli maaseudulla. Tukea ei myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille. Muita tavanomaisia Uudenmaan yritystukialueiden rajauksia ei ole käytössä tässä tukimuodossa.

Mihin tukea saa?
Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan kuten esimerkiksi aurinkopaneeleihin tai ilmalämpöpumppuratkaisuihin. Tukea voi hakea, jos ottaa käyttöön uuden tehokkaamman tai energiaa säästävän ja kohtuullisin kustannuksin toteutettavan tekniikan tai toimintatavan. Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex 1-yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa. Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista (tässä tarkoitetaan alv 0 % -kustannusta) ja se on de minimis -ehtoista.
Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2000 euron. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan. Myytäväksi tarkoitetun energian tuottamiseen liittyviin investointeihin tuki ei myöskään sovellu.

Tuen myöntäjänä toimii Uudenmaan ELY-keskus, hakemukset ja lisätietopyynnöt tulee osoittaa suoraan ELY-keskukselle!
Aikataulu on nopea, sillä Uudellamaalla vapautui lisää elpymisvaroja haettavaksi erään isomman hankkeen
peruunnuttua. Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelun kautta 15.10.2022 mennessä.
Aikataulusta johtuen nyt haetaan toteutusvalmiita hankkeita, joissa ovat vaadittavat asiakirjat kunnossa tai
ne saadaan nopeasti hankittua.

Hakemuksen vireilletulo vaatii liiketoimintasuunnitelman ja mahdollisen rakennusluvan tarve olisi hyvä selvittää etukäteen. Päätöksenteon takaraja on 31.12.2022 EU-rahoituskauden vaihtuessa. Myönteinen tukipäätös edellyttää lainvoimaista rakennuslupaa, jos investointi vaatii luvan. EU-maaseuturahaston elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasurakentamista, maatalousinvestointeja, maaseudun innovaatioryhmiä sekä tukea harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdosten suunnitteluun. Elvytysvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että investoinneilla olisi myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. EU-maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta.

Lisätietoja ja hakeminen
Uudenmaan ELY-keskuksen maaseuturahoituksen yritysasiantuntijat
• Siina Viskari, 0295 021 178
• Tony Lassas, 0295 021 091
• Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
• Sähköposti: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi
• Verkkosivut: ELY-keskuksen sivut Maaseudun yritysrahoitus – ely – ELY-keskus sekä
maaseutuohjelman viestintäkanava Uudellamaalla www.uusimaaseutu.fi -sivusto ja Facebook-sivu.