Muutoksenhaku

Hankepäätökseen voi hakea muutosta, mikäli hankkeen sisällössä tai kustannusjaottelussa tapahtuu muutoksia. Hankeelle voi hakea myös jatkoaikaa perustelluin syin. Muutoshakemus on kuitenkin jätettävä aina ennen muutoksen syntymistä. Tämä koskee esimerkiksi toimenpidemuutoksia hankkeen sisältöön tai jatkoaikaa. Jatkoaikaa tulee hakea ennen toteutusajan päättymistä. Muutoshakemus jätetään SILMU ry:lle.