SILMU-FYRKKA

Tutustu aluksi FYRKKA-sääntöihin!

Myönnettävän rahoituksen suuruus on 100 – 900 € toimintoa kohden. Yksi toiminto voi sisältää useampia kohtia ja toiminnon kesto voi olla korkeintaan yksi vuosi. Rahoitusta voi saada 90–100 % toiminnon kustannuksiin. Omarahoitusosuus koostuu rahasta ja sen voi kerätä esim. pääsylipputuloilla, osallistumismaksuilla tai lahjoituksilla.

FYRKKAa voidaan myöntää erilaisiin nuorten järjestämiin toimintoihin kuten:

 • nuorille suunnatun tapahtuman järjestäminen (esim. peli-ilta, ulkotapahtuma, urheilu- ja liikuntapäivä)

 • nuorten osallistuminen muiden järjestämään tapahtumaan 

 • yhteisten harrastusvälineiden hankinta

 • koulutus (esim. jonkin harrastuksen opastukseen)

 • suuremman hankkeen suunnittelu

 • nuorisoyrityksen perustaminen tai kehittäminen

Kuka voi hakea FYRKKAA?

Rahoitusta voi hakea yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä nuoria, jossa on vähintään kolme 11–29
-vuotiasta nuorta. Nuori yrittäjä voi hakea rahoitusta yksin. Toiminnolle tulee olla nimetty täysi-ikäinen yhteys- tai vastuuhenkilö. Mikäli kaikki ryhmän jäsenet ovat alaikäisiä, tulee ryhmälle valita täysi-ikäinen yhteys- tai vastuuhenkilö.

Nuorten tulee joko asua tai opiskella SILMU ry:n toiminta-alueella: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Miten FYRKKAA haetaan?

Rahoitusta haetaan erillisellä lomakkeella. Tutustuthan Fyrkka-sääntöihin ennen hakemuksen lähettämistä. 

Fyrkka hakemuslomake(PDF) >>

Hakujaksoja on vuosittain neljä

Hakemukset tulee toimittaa ennen hakujakson päättymistä lomakkeella osoitteeseen silmu@silmu.info tai postilla osoitteeseen Veckjärventie 1, 061500 Porvoo. Huomioithan että postilla lähetetty hakulomake on oltava Silmulla ennen hakujakson päättymistä, toimi siis ajoissa. Nuorisojaosto käsittelee ajoissa saapuneet hakemukset kahden viikon kuluessa hakujakson päättymisestä. 

Hakujaksot:

 1. 1.11.-31.1. 
 2. 1.2.-30.4.
 3. 1.5.-31.8.
 4. 1.9.-31.10

Rahoitushakemuksen käsittely ja päätös

Hakemukset käsitellään SILMU ry:n nuorisojaostossa. Jaosto arvioi rahoitushakemukset käyttäen apunaan SILMU ry:n Nuoriso-Leader –sääntöjä. Rahoituspäätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

Rahoituksen maksaminen hakijalle

Myönnetty rahoitus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille sovittuna ajankohtana seuraavasti:

 • mikäli myönnetty rahoitus on 100 – 500 €, maksetaan se yhdessä erässä kahden viikon kuluessa päätöksenteosta

 • mikäli myönnetty rahoitus on 501 – 900 €, maksetaan rahoitus kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan kahden viikon kuluessa päätöksenteosta ja loput kun ennalta sovitut toiminnot on todistetusti toteutettu

Raportointi

Kaikki rahoitusta saaneet hakijat raportoivat toteutuneesta toiminnosta ja rahoituksen käytöstä SILMU ry:lle kahden kuukauden kuluessa toiminnon päättymisestä. Sähköisen raportointiin pääset tästä!

Fyrkka- raportointi:

 1. Sähköinen raportointilomake 
 2. Kuitit, tositteet, tilote (tarvittaessa) sähköpostilla/postilla
 3. Osallistujalistat ja valokuvat/videot sähköpostilla/ postilla

Sähköisen raportoinnin lisäksi hakija toimittaa kopiot laskuista, tiliotteista sekä ennalta sovitut muut dokumentit, joista selviää toiminnon toteutus. Materiaalit toimitetaan joko sopimuksesa määriteltyyn sähköpostiin tai postilla osoitteeseen Veckjärventie 1, 06150 Porvoo.

Kirjallisen raportin voi korvata osittain toiminnon toteuttamisesta kuvatulla videolla, mikäli asiasta on sovittu hakuvaiheessa. Muita dokumentteja voivat olla esimerkiksi osallistujalistat ja valokuvat. Valokuva- ja videomateriaalin tulee olla sellaista, että SILMU ry:llä on mahdollisuus käyttää sitä kotisivullaan ja sosiaalisessa mediassa kertoakseen, mitä SILMU FYRKKA -rahoituksella on toteutettu (muista siis pyytää lupa materiaalin julkaisemiseen, mikäli on kuvattu ihmisiä). Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää perusteet tarvittavalle lisäajalle. Ryhmältä, joka ei raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.

Tuen takaisinmaksu ja päätöstä suuremmat kustannukset

Mikäli toiminnot toteutetaan pienempinä ja kustannuksia syntyy suunniteltua vähemmän, tulee hakijan palauttaa käyttämättä jäänyt osuus rahoituksesta SILMU ry:lle. Jos toimintoa ei toteuteta ollenkaan, rahoitus tulee palauttaa kokonaisuudessaan SILMU ry:lle. Mikäli kustannukset ovat rahoituspäätöstä suuremmat, hakija vastaa itse ylimenevästä osasta.