SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014 – 2020

Ohjelmakauden 2014-2020 strategiaa SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT FRÅN SILMU 2014-2020 on työstetty kevään aikana kuudessa teemakohtaisessa työryhmässä ja se lähetettiin 14.6.2013 Maa- ja metsätalousnisteriöön. Tässä ns. ensimmäisen vaiheen haussa strategian sisältö arvioidaan ja siitä annetaan SILMU ry:lle kommentteja syksyllä 2013. Arvion mukaan toisen vaiheen haku, eli virallinen haku toteutetaan aikaisintaan loppuvuodesta 2013.

Strategiaa työstäneet teemaryhmät olivat 1) yrittäjyys ja elinkeinot, 2) ympäristö, 3) lapset ja nuoriso, 4) kansainvälinen toiminta ja saaristo, 5) kylätoiminta sekä 6) vapaa-aika.

Paikallisen strategian valmistelu toteutti LEADER-toimintatapaan kuuluvaa alhaalta ylös -periaatetta, jonka mukaan alueen asukkaat tietävät itse parhaiten miten omaa kotiseutua tulisi kehittää, ja pääsevät itse vaikuttamaan omaa elinympäristöään koskeviin asioihin jo suuntalinjoista päätettäessä. Leader-toimintatavasta kerrotaan täällä >>.

SILMU ry:n kehittämisstrategiaan SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT FRÅN SILMU 2014-2020 voi tutustua tästä. Strategiaa voi halutessaan kommentoida toiminnanjohtajalle.